Trivselkväll med levande musik, korvgrillning mm vid GBBJ Lokmuseum i Grängesberg den 25 juli 2012.
Foton: Hjördis Eriksson.