Pågående takläggning av det i övrigt färdigbyggda lokhuset. Grängesberg den 22 oktober 2012.
Foto: Dan Thunberg.