Efter ett generöst bidrag från Riksantikvarieämbetet kan GBBJ nu påbörja renovering av ett av dom tre världsunika ångturbinloken som finns bevarade. Samtliga tre finns bevarade vid Lokmuseet i Grängesberg. Loken som är Sveriges starkaste ånglok med en uppmätt dragkraft av 22 ton, (innebär att loket lyfter en vikt av 22 ton), drog dom tunga malmtågen vid TGOJ.
Bilden visar dom tre turbinloken TGOJ litt M3t nr 72, 71 och 73 varav nr 73 kommer att renoveras till originalutförande och i driftbart skick vilket är mycket uppskattat och efterfrågat från i stort sett hela världen, inte minst från USA och Kanada.
Bilden tagen i Grängesberg den 7 december 2009 av Dan Thunberg.