Förr var det enkelt att beställa tuber till ånglok, alla visste vad det handlade om, det gällde bara att förhandla om pris från dom olika företagen och naturligtvis få certifikat på tuberna. Efter nästan ett års förhandlingar med olika företag fick vi dock napp med ett företag som kunde leverera stortuber till ångturbinloket M3t-71. Företaget kunde dock inte krympa tuberna till det mått som skall vara i fyrboxänden varför BJs i Göteborg erbjöd oss att använda deras krympverktyg. Detta visade sig inte passa till våra tuber varför vi var tvungna att få ett nytt pressverktyg tillverkat. Inte nog med detta. När delegationen från Grängesberg åkte ner till Göteborg för detta arbete hade firman skickat en del av tuberna till fel adress. Allt ordnade sig till slut efter många telefonsamtal och arbetet kunde slutföras.

 

Feltransporterade tuber har ankommit den 8 september 2016, Rauli och Lars kontrollräknar. 
Foto: Tobias Johansson

 

Rauli monterar de tre mothållen som pressade tuben mot underlaget för att undvika att tuben böjde sig under trycket. 
Foto: Tobias Johansson

 

Mothållet vid maskinens ända fick lyftas upp och ned för att få in och ut tuberna ur maskinen 
Foto: Tobias Johansson

 

Koningsverktyget till vänster och hydraulkolven som pressade med okänt antal hundra ton till höger 
Foto: Tobias Johansson

 

Arbetet var hårt och tungt, även om själva pressningen sköttes av maskinen. Rauli tar i för full kraft när den pressade tuben skulle lossas ur verktyget 
Foto: Tobias Johansson

 

En nypressad tub precis lösgjord från verktyget men ännu kvar i maskinen 
Foto: Tobias Johansson

 

Tre klara tuber och några som väntar på sitt öde. Alla tuber blev dock färdigkrympta denna dag. Transport till Grängesberg är beställd. 
Foto: Tobias Johansson