I väntan på , ja man kan säga en otålig väntan på att stortuberna skall anlända till Grängesberg, växlas ångturbinloket M3t nr 71 med bortkopplad tender ut på vändskivan för att ställas in i ett av verkstadsstallarnas utrymme för tubvalsning mm. Grängesberg den 11 september 2016. 
Foto: Tobias Johansson