Samtliga foton tagna av Tobias Johansson och bildtext av Dan Thunberg. Grängesberg den 4 november 2016.

 

Då ingen ovalitet finns i fyrboxens tubhål behövs ingen brotschning där. Däremot utförs en noggrann putsning med roterande stålborste av tubhålen inför insättande av tuberna.

 

Rengjorda tubhål i fyrboxen klara för insättning av tuber.

 

Två rader med stortuber insatta som varvas med insättande av småtuber.