För att tex. kunna byta hjul på ånglok är här en sänkgrav under uppförande. Vi använder oss av en kulvert som går under spåren vid lokstallarna. Kulverttaket kommer att sågas upp på en yta av 2 x 2,70 m. Grängesberg den 15 november 2016.
Foto: Dan Thunberg.