TGOJ M3t 71 (eng.below). Ett annat bekymmer vi har med loket är ett smält storlager. Detta måste nytillverkas och monteras. En förutsättning för att komma åt lagret är att få axeln fri från ramen.

Det har under hela projektets tid diskuterats hur detta ska göras. Vi har tidigare lyft ett ånglok med två mobilkranar, men det var ett mindre lok, järnvägsmuséets W.

Vi funderade på hur loket skulle kunna transporteras till närmaste sänkgrav (mfGDJ i Falun) men att transportera ett lok utan ett lager är en utmaning. Så vi påbörjade arbetet med att bygga en sänkgrav på malmbangården.
Sedan dök ett generöst och tilltalande erbjudande upp, vi skulle få hjälp med att lyfta loket av ett företag som har lämplig utrustning.

Men när detta drog ut på tiden och våra vänner på ULJ plötsligt publicerade ett knippe bilder på sin THOR på domkrafter i färd med - just det - byta storlager, beslutade vi oss för samma metod. Bekvämt inne i lokstallet.

Vi hämtade fram en hel armé med lokdomkrafter, sparade från saliga beredskapslok, och smörjde upp dessa, innan 12 stycken valdes ut för uppdraget.

Tillsammans med uppallningsvirke av ek från en kranvagn gav vi oss på uppgiften efter att bromsdetaljer och koppelstänger demonterats.

 

 

 

 

En sista smörjelse för domkraften innan den ska sättas i arbete.

 

 

 

En och en så firas domkrafterna ned i graven under loket.

 

 

Under loket är det numera gott om plats, sedan vi tagit dän alla stag tillhörande bromsmekaniken.

 

 

Johan monterar pallningsvirke från en kranvagn används under och ovan domkrafterna.

 

 

Detta må se lite märkligt ut, men detta är ett domkraftsfäste, t.ex. vi urspårning eller verkstadsarbete.

 

 

Tvärgående ekplankor för att palla upp och kunna göra åtskilliga omtag.

 

 

 

The steam locomotive TGOJ M3t No. 71 offers another challange as well: one wheel bearing has been overheated and melt, why we need to manufacture a new one and replace it. To replace the beering, the axle must be lowered from the frame or the frame needs to be elevated so the axle is free.

The method for this has been discussed during the whole project. We previously used dual mobile cranes to lift another steam locomotive. But this W-class is much smaller and lighter than the M3t-class, so we weren't keen on that solution.

We tried to find ways to transport the No 71 to nearest facility for lowering wheel axels, which is in mfGDJ shelter in Falun, about 80 kilometers north from Grängesberg. And we actually started to build our own facility outdoor, some 100 meters away from our roundhouse.

Then we were kindly offered by a company to help us out lifting the locomotive, using their appropriate equipment. But as time passed by and our friends at ULJ in Uppsala published pictures of their work doing same thing to their locomotive THOR, we decided to stay indoor and copy their method:

A small army of steam locomotive jacks were collected from our backyard, cleaned and greased. Among these, 12 were selected for the task of lifting the locomotive and the pictures are from we starting the work.