"Grönsiskan" Z1 nr 21 nyrenoverad och lackerad i originalfärgerna.
På grund av sin litenhet kallades denna loktyp av TGOJ folk för "Grönsiskan"
under den tid dom var grönmålade. Loken användes för växling vid TGOJ verkstäder
och lokstationer. Grängesberg den 26 september 2005.
Foto: Dan Thunberg.