Den årliga besiktningen av våra fordon utförs av Interfleet. Här är det T23 126
som genomgår granskning av besiktningsman Christer Andersson. Grängesberg den 21
april 2006.
Foto:Dan Thunberg.