T23 126 ankommer till Oxelösund med 
marknadsbesökare från Nyköping, den 
6 maj 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Avkoppling vid grillen efter en hård 
arbetsdag, Oxelösund den 6 maj 2006.
Foto: Dan Thunberg