Byte av 8 meter långa växelsliper är inte det lättaste, men med hjälp av
smalspårslok, en lång lina och lite tillbehör gick det som på "räls".
Grängesbergs Malmbangård den 20 september 2006.
Foto: Dan Thunberg