1985

1985

Sedan några år tillbaka har vi haft problem med det läckande lokstallstaket, som år efter år måste lappas och lagas med tjärpapp, kallasfalt mm. Lika illa är det med lanterninen vars armerade glasrutor hela tiden spricker och måste ersättas med plåt. Lokstallet som är byggt av tegel ombyggdes år 1939 och fick samtidigt nytt tak, vilket gjöts av betong och belades med tjärpapp. Tidens tand har nu gjort pappen så spröd att sprickor hela tiden uppstår, varvid vatten rinner under den och ner i väggarna, vilket i sin tur orsakar frostsprängningar i teglet om vintrarna. Kostnadsförslag har intagits från olika håll och kommunen m.fl. har kontaktats om ekonomisk hjälp.

Under vintern -våren renoveras en öppen godsvagn, TGOJ litt O nr 5001. Vagnen skall användas för koltransporter vid våra långkörningar.

Säsongens första resa går av stapeln den 10 - 12 maj, i samarbete med Svenska Järnvägsklubben. Med M3 49, M3a 101 och persontåg beger vi oss, den 10 maj, av från Grängesberg till Eskilstuna där vi övernattar. Följande dags aktiviteter består av: Ångtågskörningar med M3a 101 Eskilstuna - Hälleforsnäs t.o.r tre gånger. Ångtågskörning Eskilstuna - Nybybruk med M3 49, samt besök vid lokstationen i Eskilstuna. Efter slaggning, koltagning, smörjning och vattentagning mm avgår vi från Eskilstuna kl 18.00 med destination Oxelösund dit vi ankommer kl 20.24. Denna dag har f.ö Oxelömarknad hållits för första gången och genast får vi en förfrågan om vi kan ställa upp med ångtåg på Oxelömarknad under nästa år, vilket vi svarar ja till.

Dagen därpå, den 12 maj, kör vi ångtåg på sträckan Oxelösund - Nyköping Södra t.o.r tre gånger innan det är dags för hemfärd till Grängesberg.

Ett något annorlunda tåg används den 1 juni i samband med körningarna på Gruvans Dag. M3a 101 står för dragkraften, därefter tillkopplas: Öppen godsvagn litt Pm 1727 tillverkad år 1874, personvagnen Bco2 nr 2 tillv. år 1889, malmtågsfinkan F1 nr 902 tillv. år 1856 - 1910 samt G1 nr 209 tillv. år 1911. Fyra turer t.o.r körs mellan. Grängesbergs Malmbangård och Grängesberg C.

M3a 101 står också för dragkraften den 12 juni, då en resa för ASEA:s räkning företas mellan Ludvika och Grängesberg.

I samarbete med researrangören Frank Stenvall och SJ anordnas, den 15 juni, en resa för ca 100 engelsmän och tyskar. Första etappen av resan inleds i Frövi med ångturbinloket M3t nr 71 och avgång kl. 11.10. Resan går sedan genom den vackra Bergslagsnaturen upp till Grängesbergs Malmbangård där en hel del aktiviteter väntar, bl.a malmtågsdragning med M3a 101 uppför dom branta backarna från nedre gruvområdet och upp på Malmbangården. Sedan museet besökts inleds den andra etappen av resan kl 16.00 upp till Borlänge med M3 49 som dragare. Många fotostopp görs under dagen och mycket nöjda och belåtna lämnar dom utländska gästerna oss i Borlänge.

Dagen efter, den 16 juni, kör vi ångtåg sträckan Ludvika - Smedjebacken, flera turer. Anledning är att Strömsholms kanal firar 150-års jubileum. I Smedjebacken anordnas resor med ångslup och kl. 11.00 kommer en återuppstånden Konung Carl XV med ca 35 personers uppvaktning att hälsas i Smedjebackens hamn av musikkår, äreportar, hedersvakt etc. Kl 11.30 klipper Konungen av det blågula bandet framför vårt flaggprydda lok varefter vi med sällskapet åker till Ludvika. I och med detta återuppstår Wessman - Barkens Jernväg för en dag och passar då på att fira 125-års jubileum. Tågen drogs av M3 49 och M3a 101.

Detta år återupptar vi en gammal TGOJ tradition som sedan länge legat nere, nämligen att köra marknadståg till Kopparbergs marknad, som detta år äger rum den 28 september. Våran arbetsdag börjar tidigt på morgonen med att iordningställa loken M3 49 och M3a 101 och att lasta in serveringspersonalens olika attiraljer. På M3a 101, som har ett mindre kolförråd, lastar vi upp ca 1 ton stenkol på durken inne i förarhytten för att klara dom långa sträckorna. Kl 08.15 avgår vi från Grängesbergs Malmbangård med persontåg och fullastad kolvagn till resornas utgångspunkt, Ludvika. Folk börjar nu strömma in till stationen och vid avgångstid kl 09.00 är mer än halva tåget fyllt av resenärer och efter uppehåll i Grängesberg C, Silverhöjden och Ställdalen är det fullsatt. I Kopparberg växlas kolvagnen in till kaj för senare kompletteringar av lokens kolförråd. Färden fortsätter sedan till nästa utgångspunkt, Lindesberg. Från Lindesberg avgår vi kl 12.10 med uppehåll i Storå, Rällså och Bångbro för påstigande och ankommer Kopparberg kl 13.20.Efter ytterligare turer avslutas dagen med ankomst Grängesbergs Malmbangård kl 22.10. I samband med sista turen från Kopparberg tillkopplas en TGOJ tjänstevagn, som TGOJ tidigare skänkt oss. Vagnen skall renoveras till sitt ursprungsutförande, OFWJ litt F nr 269.

Den 8 oktober kör vi en resa, Grängesbergs Malmbangård - Stråssa t.o.r för SSAB:s räkning. Anledningen är ett besök, vid Grängesbergs Gruvor, av Inköpsdirektören Norbert Thelsen vid ARBED i Luxemburg. ARBED som producerar miljontals ton stål per år behöver mängder av järnmalm, en råvara som det finns gott om i Grängesberg.Tågsammansättgingen är ångloket M3 49, resgodsvagnen F5 nr 156 och TGOJ repressentationsvagn, "Nordströms vagn". Vid framkomsten till Stråssa intager SSAB med gäst middag nere i gruvan. Efter hemkomsten får föreningen ett stort tack av SSAB och ARBED för en mycket väl genomförd resa.
Under året har renoveringsarbeten påbörjats på ångloket M3b nr 61. Tyvärr har man slarvat vid nerkopplingen av loket varvid mittencylinderns excenterlager, under en transport år 1969, slagit mot vägövergångar och växelkorsningar vilket medfört stora skador på infästningarna till excenterstången. Skadorna reppareras under hösten och renoveringarna fortsätter tills vidare då ekonomin inte tillåter utbyte av hela tubsatsen.

Träpersonvagnen Bco2 nr 2 genomgår för närvarande en fullständig renovering. Vid en inspektion av några vagnar vi har stående inne på gruvområdet, visade det sig att vagnen Q nr 9174 (f.d TGOJ personvagn litt BCo3 nr 12) for mycket illa av väder och vind varför vi beslutar att dra ner den till Lokmuseet för tätning av taket. Efter en större inspektion visar det sig att skadorna är så omfattande att endast två alternativ gäller: Omedelbar renovering, eller skrotning. Naturligtvis väljs det första alternativet och dom små ekonomiska resurserna får omprioriteras. Ett litet problem uppstår dock för att få in vagnen i lokstallet, vändskivan är 18 meter lång men axelavståndet på vagnen är 18,5 meter. Med hjälp av balk och domkrafter lyfts den ena boggiänden så att hjulet går fritt ovan rälserna varvid vändskivan kan vridas till stallplats nr 10 där renoveringen skall genomföras. Vid utgången av detta år finns vid Lokmuseet: 7 st ånglok varav 4 st är renoverade, besiktigade och körklara. 1 st diesellok samt 34 st vagnar varav 11 st är besiktigade och körklara.