1987

1987

Detta år inleds med en del oroväckande besked.

Lokstallsbyggnaden blir allt sämre, taket läcker, den ena glasrutan i lanterninen efter den andra faller sönder, väggarna vittrar och tegelstenar från skorstenen på lokstallstornet faller ner på marken varför vi tvingas avspärra området runt tornet. Vår egen ekonomi tillåter endast lappning av taket och uppsättning av korrugerad plåt över dom trasiga lanterninglasen. Kostnadsberäkning för renovering av byggnaden uppgår till någonstans mellan 1 och 1,5 miljoner kronor och vår andra ansökan att få byggnaden renoverad som beredskapsarbete avslås av Länsarbetsnämnden med hänvisning att ingen arbetslöshet finns. Vi ombedes dock söka en tredje gång vilket vi gör, men ingen tror längre på något underverk då skadorna på byggnaden förvärras månad för månad.

Hoppfullare blir det inte när SSAB lägger fram ett förslag om en snabb avveckling av gruvorna i Grängesberg.

Stämningen i föreningen är väl lite dyster men man får aldrig ge upp.

Här kommer ett citat från ordföranden hämtat från Medlemsblad nr 1 1987:

"Det är i dagarna åtta år sedan vår förening bildades. Med från allra första stund var Dan Thunberg, Hans Eriksson, Alf Jansson, Gunnar Gustafsson samt undertecknad. Föga anade vi då vilken omfattning vårt hobbyarbete skulle få. Egentligen hade arbetena vid lokstallet startat ett år tidigare med arbetskraft ur den s.k. projektstyrkan, personal som blivit övertalig i samband med SSAB:s gruvdivisionbildning. På dessa åtta år har vi hunnit frakta många berömdheter, HM Konungen och HM Drottningen, två Landshövdingar, delar av Industridepartementets personal, kommunpolitiker, oss själva och tusentals "vanliga" människor. Vårt tågsätt har hunnit medverka i ett par filmer och några TV-inslag. Men det blåser förändringens vindar. SSAB har nyligen framlagt förslag om en snabb avveckling av gruvverksamheten. Vad det innebär för oss kan man inte sia om idag. Den strukturförändring som Sverige genomlider slår hårt på bygder där en alltför ensidigt inriktad industri dominerar. Jag tror dock att det finns alla skäl för oss att fortsätta verksamheten som den kommit att gestalta sig hittills......

Stig Adolfsson"

Nå, om året började mörkt så skulle det snart ljusna. I juni meddelar gruvbolaget att man är villig att bekosta renovering av skorstenen eftersom den utgör en säkerhetsrisk med sina fallande stenar. Efter ett par veckor med ställningsbyggande samt murning är skorstenen klar och avspärrningarna kan tas bort.

Det stora glädjebeskedet kommer i mitten av december då Länsarbetsnämnden meddelar att vår ansökan om 1263000:- kr för upprustning av lokstallsbyggnaden samt spåren  mellan stall och vändskiva mm beviljats som beredskapsarbeten. Länsarbetsmämnden står för 90% av kostnaderna och Ludvika Kommun för 10%. Offerter intas omedelbart från olika firmor och på bara några dagar har markarbetena mellan stall och vändskiva igångsatts, då risken för tjäle i marken är överhängande och samtliga jobb skall vara slutförda till den sista maj 1988.

Vid årsskiftet 1986-87 ankommer en märklig liten tingest från Järnvägsmuseet i Gävle. Det är ångloket Elfkarleö Bruk nr 1, tillverkad av Henry Hughes & Co England år 1873,

som om möjligt skall göras körduglig. Loket är ett av Sveriges genom tiderna minsta normalspårsånglok med en tjänstevikt av endast 5200 kg. Loket tas genast in i vår verkstad för renovering vilken pågår under hela vintern och våren. Det konstateras i ett tidigt stadium att loket är i ett relativt gott skick varför man från Järnvägsmuseets sida gör en förfrågan hos oss om vi kan leverera loket till höstens Järnvägsmuseidag i Gävle.

Den 20 juni eldas loket på och en provkörning äger rum med gott resultat, varefter leverans av loket till Gävle sker den 7 juli.

I februari anländer ytterligare ett ånglok från Gävle, nämligen Säfsbaneloket Sebastian Grave, tillverkat i Kristinehamn år 1883. Loket är i dåligt skick men skall renoveras till kördugligt skick. Till detta lok skall en bana med 802 mm spårvidd anläggas med utgångspunkt från vårt Lokmuseum.

Tjänstevagnen litt Q nr 9024a har nu renoverats och ombyggts till sitt ursprungsutförande som resgodsvagn, OFWJ litt F nr 269. Bl.a har den ena gaveln flyttats in till sitt ursprungsläge för att ge plats för plattformen, gaveldörrar har monterats i båda ändarna, konduktörskupe har installerats mm mm.

I början av året ankom, från Köping, 4 st underreden som ombyggts till flakvagnar från fd TGOJ personvagnar. Vagnarna skrotas under mars månad då allt användbart såsom boggier mod 91, buffertar, broms och draginrättningar mm tillvaratagits. Skrotning av 5 st tankvagnar litt Ze utförs också under året.

Den 8 april hämtas dieselloket, lokomotorn, TGOJ litt Z5 nr 31 med trailer i Oxelösund och transporteras till Grängesberg. Loket demonteras under ett par månader för att användas som reservdelslager.

Som reservdelslager anländer också motorvagnen litt X16 nr 975, den 17 april, från Eskilstuna. Allt användbart tas till vara och det övriga skrotas, ett arbete som slutförs den 11 december.

Under vintern har också ångfinkan litt F2d nr 25692 fått sig en översyn. Påeldning sker den 17 april varvid driftsprov av pannan kan utföras av Statens Anläggningsprovning, utan anmärkning.

Renovering har också utförts på den öppna godsvagnen, OFWJ litt NN nr 367 vilken bl.a har fått nytt plankgolv och nya rörstolpar med kättingar.

Från SJ i Borlänge får vi en förfrågan om renovering av en vagn litt Mas för att uppställas utanför nya vagnverkstaden i Borlänge. Vagnen anländer från Luleå den 7 augusti med den nya litteran Udp nr 6093-5. Vagnen som är påbyggd (förhöjd) kapas till sin rätta höjd och renoveras i vanlig ordning och står klar som SJ litt Mas nr 105685 i början av oktober.

 

En del "nya" vagnar anländer till Lokmuseet under året, bl.a 3 st slutna godsvagnar från 1890-talet, fd ÖKJ litt Gm som ombyggts till tjänstevagnar, en fd FLJ litt G1, en tippvagn litt Q-tipp samt 2 st slutna godsvagnar litt Gre.

Från TGOJ i Eskilstuna har övertagits 1000-tals gjutmodeller som under hösten fraktats upp till Grängesberg.

Oxelösund och Oxelömarknad blir första resan för året, start i Grängesberg den 8 maj med tågsammansättningen: Ångloken Gb nr 95, M3 nr 49 öppen godsvagn litt O nr 5001, täckt godsvagn G3a nr 476, G1 nr 209, personvagnarna BCo2 nr 2, BCo2 nr 13, BCo3 nr 12, Co nr 31, resgodsvagnen F nr 269 samt ångfinkan F2d nr 25692 som under resorna levererade värme till persontåget. I Eskilstuna görs ett 2 timmars uppehåll för vatten- tagning, slaggning mm samt inte minst viktigt, mat till personalen. Lördag den 9 maj körs Marknadståg växelvis med Gb 95 och M3 49 sträckan Oxelösund - Nyköping Södra under hela dagen. Söndag den 10 maj är det dags för hemfärd med avgång från Oxelösund kl 07.45. Problem har dock uppstått med svängbron i Kungsör varför färden omdirigeras över Kvicksund och Kolbäck där rundgång skall göras. För att slippa åka back med loken alltför långt går vi ner med loken till lokstationen i Eskilstuna och vänder dom, eftersom vändskiva saknas i Kolbäck. Färden fortsätter sedan med backgående lok till Kolbäck där rundgång sker och vi får rättvända lok med Gb 95 främst i tåget.

Strax norr om Kopparberg får man problem med fyren i 49-an som slaggat ihop vilket innebär att det inte går att hålla trycket i pannan. Gb 95 får nu dra det 550 ton tunga tåget ensam uppför dom branta stigningarna, 17 promille, från Ställdalen till Grängesberg. Vi passerar Ställberg med fullt tryck på 95-an och ångslag som hörs vida omkring samt en mäktig rökpelare på 10-tals meter som dånar ur skorstenen.

Nästa resa är i samband med Gruvans Dag den 23 maj. M3a 101 används som dragkraft till persontåget som går i skytteltrafik mellan Grängesbergs Malmbangård och Grängesberg C under hela dagen.

Karlstads Modelljärnvägsklubb förärar oss denna dag med ett besök hitresta i två X16 motorvagnar.

Den 18 september beger vi oss söderut för att slutligen hamna i Finspång. Det är ASEA STAL som firar Turbinens Dag samtidigt som man i Finspång firar Ångans Dag. Naturligtvis använder vi ångturbinloket M3t nr 71 vid denna resa som startar från Grängesbergs Malmbangård kl 08.05. med samma vagnsammansättning som vid Oxelösundsresan. I Lindesberg gör vi en halvtimmes uppehåll för vattentagning, mellan kl 10.00 och 10.30. Nästa uppehåll blir Eskilstuna, 13.40 - 15.40, där både kol och vatten påfylles loket och för personalen blir det matpåfyllning.

Nästa uppehåll för vattentagning blir Hälleforsnäs, Katrineholm och slutligen Norrköping dit vi anländer kl 20.25. I Norrköping kopplas loket bort från tåget och körs upp till lokstallarna för övernattning.

Dagen därpå, den 19, kör vi ner det nyslaggade,kolade och vattnade loket till Norrköping C där tåget kopplas till. Avgång sker kl 10.30 och vi glider iväg på den dubbelspåriga stambanan till Kimsta dit vi anländer kl 10.50. Från Kimsta åker vi sedan på den breddade fd smalspårsbanan, Norra Östergötlands Järnväg, vidare till Finspång dit vi ankommer kl 12.00. En hel del aktiviteter utspelas under dagen med bl.a ångtågskörning med B lok från Finspångs Museijärnväg, uppvisning av turbinloket, ångbåtsturer, ångmaskiner, försäljningsstånd mm mm. Kl 17.45 var det avgång för oss och kl 19.15 var vi åter i Norrköping för en ny övernattning. Den 20´e var det dags för hemfärd med avgång kl 07.15 och efter en lyckad resa, som vi även utnyttjade för utbildning av turbinlokförare, anlände vi till Grängesberg M kl 19.00.

Fyra dagar senare, den 24 september kör vi en beställningsresa, Ludvika - Grängesberg, åt Ludvikaföretaget BIAB Tryckluft. Gb 95 drar tåget denna gång, prydd med BIAB flaggor.

Sista resorna för året sker den 3 oktober i samband med Kopparbergs Marknad då flera turer körs, Ludvika - Kopparberg t.o.r, med M3 49 som dragare.

Ångloket M3 nr 49 är under vecka 43 utlånad till TGOJ - SJ för Järnvägsskolans räkning. Lok med kollastad vagn avgår från Grängesberg M, den 18 oktober, med destination Oxelösund. Järnvägsskolan besöker följande platser under veckan: Måndag Oxelösund, tisdag Eskilstuna, onsdag Arboga, torsdag Lindesberg och fredag Kopparberg.