1988

1988

Arbetena med lokstall och spår fortsätter.

Samtliga spår mellan lokstall och vändskiva tas bort, slipers och jordmassor schaktas undan samt ersätts med nya slipers och grus. Rälsen läggs på plats och spikas, spåren lyfts och stoppas med en enorm fart då både kyla och snö hela tiden försöker sätta käppar i hjulen för oss. Men på två veckor i januari är spårarbetena klara.

Nästa steg är byte av glaslanterninen ( på tiden, ångloket Gb 95 är nästan översnöad i stall nr 8). När detta genomförts kommer det stora projektet, nämligen att byta ut takbeklädnaden på det 2000 kvadratmeter stora taket.

All gammal tjärpapp rivs loss från betongtaket. Det väldiga snöandet gör att fyra man kontinuerligt skottar snö, när man kommit till slutet av taket är det bara att börja om från början igen med skottningen och detta pågår under drygt en månad fram till mitten av mars. Under denna tid krävs också en man försedd med en stor gasolbrännare som håller undan snö och is framför takläggarna som rullar ut filtfiberduk och armerad Alkorflex, som ytbeklädnaden heter. Därefter förankras duken i betongtaket och helsvetsas.

Trots sju veckors försening pga snö och kyla är taket klart under dom första dagarna i maj.

Samtidigt byts en större del av fönsterfoder, fönsterbågar och dörrar ut. Invändigt högtryckstvättas 6000 kvadrat väggar och tak samt vitmålas. Även personalutrymmena får sig en behövlig uppmålning.

Markarbeten fortsätter under sommaren med anläggande av en ny parkeringsplats om 120 x 16 meter samt uppsättning av 400 meter nytt staket, en gånggrind samt en dubbelgrind vid infarten med 12 meters bredd.

Inte bara lokstallet renoveras. En för TGOJ speciell vagntyp litt Q-tipp nr 9526 står nu färdigrenoverad och kommer att användas för transport av stenkol vid våra längre resor.

Även en fd DEVA-vagn, senare litt Q nr 9026, är renoverad och kommer att användas som verkstadsvagn på våra resor.

Ett annat stort arbete är renoveringen av det nyanskaffade elektroloket, TGOJ litt Hg nr 205. Loket är nu återställt i originalutförande och lackerat i originalfärgerna, mörkgrönt med gula ränder. Boggibyte skall ske i januari 1989.

Från ASEA i Ludvika har vi fått överta ett smalspårigt elektrolok tillverkad hos ASEAs föregångare, AB Magnet Ludvika. Loket är tillverkat år 1907 och levererat till Ståckås - Mullhyttemo i Närke. Loket, som liknar en liten godsfinka, kommer exteriört att iordningställas i sitt ursprungsskick och ställas upp i museet.

Andra nyheter för året är 3 st malmvagnar, av vilka två är av typ M4 och en litt M30.

Ett antal malmvagnar, Q-tipp och tankvagnar skrotas också under året.

Från TGOJ övertar vi några tusental ritningar till vårt arkiv.

Resorna startar detta år den 13 maj med ångturbinloket M3t nr 71 och träpersonvagnarna för en färd till Oxelösund i samband med Oxelömarknad.

Den 14 maj drar 71-an marknadståget mellan Oxelösund och Nyköping Södra t.o.r. under hela dagen. Återfärd Oxelösund - Grängesberg M sker den 15 maj.

I samband med Gruvansdag den 4 juni, anordnas ångtågskörningar i vanlig ordning mellan Grängesbergs Malmbangård och Grängesberg C t.o.r. under hela dagen. Dragkraft denna dag är M3a nr 101 med tillkopplat träpersontåg.

Den 26 augusti är det åter dags för turbinloket M3t nr 71 att agera. Denna gång gäller det en charterresa för tyska entusiaster som med en tvåvåningsvagn som tillhört privatbanan LBE (Lübeck Büchener Eisenbahn) och trafikerade sträckan Lübeck (Trawemünde) och Hamburg, dras runt av olika dragfordon i olika länder. Vagnen med resenärerna hämtas med 71-an i Ludvika för färd till Grängesbergs Malmbangård där vårt museum besöks.

Årets resor avslutas i samband med det traditionella Kopparbergs marknadstågen den 1 oktober. Dragkraft framför träpersontåget är M3t nr 71 och M3a nr 101 som växelvis drar tåget mellan Ludvika och Kopparberg under hela marknadsdagen.