1990

1990

Dieselloket (NCB 34) TGOJ litt V nr 803 har lackerats om i sina originalfärger, grönt med gula ränder, även hytten invändigt har återfått sina originalfärger. Dessförinnan åtgärdades en del mindre skavanker som loket pådragit sig under åren, även elsystemet har genomgåtts och kompletterats.

Under vintern - våren pågår renovering av ångloket litt M3 nr 49. Bl.a får mittencylindern en nytillverkad packdosa med nya tätningar och samtidigt med renoveringen lackeras loket om i sina originalfärger, mörkgrönt med brunt ramverk.

Ett annat stort jobb är att på sex veckor hinna slipa ner, rostskyddsmåla samt lackera om dom fyra stålpersonvagnarna till originalfärgerna, gröna med silvergrått tak och svart nederdel. Detta klaras med ibland 16 till 20 timmars skift och 14 timmar före Västeråsresan, som vagnarna skall ingå i,  sprutmålades det sista taket. Ca 600 liter färg inklusive rostskyddsfärg används. Dessutom får vagnarna metallsiffror för både nummer och klass.

En del svetsningsarbeten utförs på STAB- loket varefter nedslipning och lackering med gul färg utförs.

Vanliga rutinjobb utförs såsom byte av styrventiler, buffertar, koppel, elvärmekablar, hjulaxlar, spolning av pannor, översyn mm mm mm.

Mitt i smällkalla vintern får värmepannan i lokstallet för sig att spricka. Vad göra, jo,  snabbt som ögat svetsa den provisoriskt och mura in en reservpanna för att anslutas senare. Det är kris, för när svetsningen är klar och vi skall göra upp ny eld hänger istapparna från kranarna på pannan.

Måndagen den 19 mars avgår det sista malmtåget från Grängesbergs Malmbangård. Tåget är uppdelat i två tåg till Kopparberg där tågen kopplas samman. Första hälften avgår från Malmbangården draget av Ma- lok och dom sista 1500 tonnen dras av vårt ångturbinlok M3t nr 71.

Måste säga att det är imponerande krafter som frigörs då dyspådraget öppnas och ångan strömmar in i turbinen. Man känner vibrationer av styrka när det 1500 ton tunga tåget drar iväg över Malmbangården.
Efter Silverhöjden forseras en 14 promilles stigning som om det vore plan mark.

Tåget anländer så till Kopparberg där dom båda tågen kopplas samman för vidare färd till Oxelösund med Ma-lok som dragkraft. Därmed är en 117- årig epok SLUT!

Från och med den 1 juli hyr vi TGOJs manskapsrum och kan flytta ner från dom otidsenliga lokalerna på lokstallet. Dom lokalerna inreds nu till arkiv vilket vi har stort behov av.

Fredag den 11 maj är det åter dags för Oxelösundsresan. Som dragkraft detta år används elektroloket litt Hg nr 205 och M3a nr 101 med tillkopplat träpersontåg. På marknadsdagen den 12 maj kör vi som vanligt mellan Oxelösund och Nyköping S t.o.r. under hela dagen, växelvis med Hg och M3a.

Söndag den 13 sker återfärden till Grängesberg efter en trevlig helg i Oxelösund.

I samband med den stora gruvauktionen den 5 - 6 juni kör vi med M3a nr 101 och träpersonvagnarna mellan GP-verket, i södra änden av Malmbangården, och gruvbangården, norr om Malmbangården.

Nästa resa går från Grängesberg till Rättvik och Garsås t.o.r. den 15 juli. Dragkraft blir det nyrenoverade och nylackerade ångloket litt M3 nr 49 med tillkopplat träpersontåg.

Försvaret och SJ har nu beslutat att avyttra beredskapslokparken och våran första hämtning av beredskapsånglok sker den 21 juli. Med elektroloket litt Hg nr 205 åker vi ner till Ludvika för att där fortsätta med lokomotor ut på Nyhammarslinjen till Lekomberga där två ånglok litt E10 står inhysta i ett beredskapslokstall.

Det är inte det lättaste att ta sig fram genom djungeln på den igenväxta linjen.

E10-loken har tidigare kopplats ned, smorts upp och besiktigats så det är bara att koppla för lokomotorn och börja gnaga sig igenom djungeln tillbaka till Ludvika där Hg-loket väntade för vidare transport till Grängesbergs Malmbangård.

Till Tågets Dag i Västerås anländer vi, från Grängesberg, med Hg nr 205 och stålpersontåget den 18 augusti. En hel del föreningar har slutit upp inför detta evenemang.

Den 20 augusti åker vi med M3 nr 49 och träpersontåget till Filipstad för en filminspelning. Under hela dagen kör vi fram och tillbaka mellan Daglösen och Filipstad som i filmen kom att bli ett 30 sekunders inslag.

Det blir en lång dag och inte förrän på hemvägen i Ställdalen kl 20.00 får vi ett uppehåll så vi hinner laga den medhavda maten och äta.

De traditionsenliga körningarna under Kopparbergs Marknad, som detta år är den 29 september, används elektroloket litt Hg nr 205 med tillkopplat ståltåg. Fyra turer t.o.r körs mellan Ludvika och Kopparberg.

Sista resan för allmänheten detta år sker den 6 - 7 oktober i samband med Järnvägsmuseidagen i Gävle. Med ångturbinloket litt M3t nr 71 och träpersontåget drar vi iväg från Grängesberg till Gävle där olika evenemang och aktiviteter förekom under dagen.

Vårt specialuppdrag är att med ångturbinloket och ett 800 ton´s timmertåg, ute på huvudlinjen, dundra förbi Järnvägsmuseet med fullt pådrag, vilket uppskattas av den filmande publiken.

Dagen efter kopplar vi samman vårt tåg med BJs tåg, från Göteborg, för hemfärd.

Efter många samtal med Oppboga Bruk är det dags för ett lokbyte. Sedan 1967 har Oppboga Bruk varit ägare till en fd TGOJ lokomotor litt Z3 nr 4 vilken dom är villiga att byta ut mot en lämplig lokomotor. Tidigare under året inköper vi två fd SJ Z43- lokomotorer av vilken den ena är i mycket gott skick varvid Oppboga antar erbjudandet om byte. Den 18 november åker vi med Hg- lok, Z43 och en bromsvagn ner till Oppboga för byte. Bytesceremonin äger rum på linjen utanför växeln till Oppboga Bruk och hemfärden med nyförvärvet går som på räls.

Under året kommer några nytillskott, bl.a en ångvärmevagn litt Fo3 nr 25712.

Under våren kommer dystra besked för föreningen. Efter gruvnedläggningen, som hela samhället byggts på, vill man nu ha en snabb industrilokalisering till orten och ett av områdena som en industriarkitektfirma föreslagit är stora delar av Malmbangården. Det blir många och långa sammanträden med representanter för TGOJ, Ludvika Kommun, Dalarnas Museum, Ekomuseum Bergslagen, SJ, Utvecklingsbolaget Laven m.fl.

Förslaget om industrietablering på Malmbangården avförs dock då andra lämpligare markområden kan tas i anspråk.

Inte bara vi protesterade, hela gruvan tycktes protestera. När man skall spränga omkull härdfickan vid GP-verket så faller den i fel riktning så att södra delen av härdhallen med travers och en dumper förstörs. Lyckligt vis skadades inga människor.

Den stora utlastningsfickan vid GP-verket liksom den 70 meter höga utlastningsfickan vid Södra Verket har också satt sig på tvären i dubbel bemärkelse. Det enda som händer vid sprängningarna är att fickorna får en lutande ställning. Fickan vid GP-verket tar sedan några månader att få omkull och den vid Södra Verket några veckor.