1991

1991

I samband med vår förenings årsmöte tar vi det slutliga beslutet att skiljas från Grängesbergs Hembygdsgille. Skälet är att vår verksamhet som den ser ut idag knappast ryms inom gillets stadgar. Dessutom ges möjligheten att ge vår förening ett mer passande namn, Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum, förkortat och registrerat som GBBJ, vilket bättre täcker verksamhetens omfång.


Den 24 januari hämtar vi fem fd TGOJ vagnar i Eskilstuna som Banverket ville avyttra, däribland en spårrensare. För transporten använder vi elektroloket litt Hg nr 205.

Då malmtrafiken har upphört på Malmbangården och därmed snöröjningen kommer spårrensaren väl till pass. Den 29 januari dundrar vi igång på dieselloket litt V nr 803, kopplar till spårrensaren och plogar upp hela bangården.

Två övertaliga motordressiner hämtas hos Banverket i Eskilstuna med lastbil den 27 mars.

Den 6 april är det åter dags för en ny hämtning i Eskilstuna med Hg 205. Denna gång är det dom två övertaliga Hg-loken nr 204 och 206 som vi i februari inköpt för att använda som reservdelsförråd till Hg nr 205, plus dom fyra kvarvarande TGOJ stålpersonvagnarna.

Samma dag sänder TGOJ upp Bt nr 305 till Grängesbergs Malmbangård för att hämta dom sex kvarvarande TGOJ malmvagnarna litt Uads, för ombyggnad till spårbytesvagnar, varför vi kopplar samman Hg 205 i samma tåg till Eskilstuna.

I samband med hemfärden från Oxelömarknad den 12 maj hämtar vi det sedan i mars inköpta TGOJ elektroloket litt Ub nr 504 och transporterar upp till Grängesberg. Loket är i stora delar nyrenoverat och meningen var att loket tillsammans med sina fyra systerlok nr 501,502,503 och 505 skulle överföras till SJ. Av någon anledning ville SJ inte ha Ub 504 eftersom den, enligt SJ, inte överensstämde med standardtypen i och med att TGOJ hade svetsat på ett extra plogfäste i ena änden. Loket saknar dock kompressor vilken vi tar från en av dom tidigare hämtade Hg-loken, dom extra plogfästena skär vi bort och den 11 augusti provkör vi loket med gott resultat.

På grund av krossår i hjulen på Hg 205 åker vi ner till Hagalund den 22 maj och får hjulen svarvade i undergolvssvarven.


Under vintern färdigställs en specialvagn, vi tillverkat åt Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, avsedd att kopplas till ångloket ELFKARLEÖ BRUK. Vagnen är byggd med den främre gaveln öppen och sätena placerade i olika etage för att passagerarna skall kunna se förarplatsen i loket. Vagnen får littera CQl-ut nr 12345 samt besiktigas och godkänns av Järnvägsinspektionen.

I samband med leverans av vagnen till Gävle tar vi med oss lokomotorn litt Z nr 9 i retur för renovering i Grängesberg.

Ett trettiotal beredskapsånglok anländer till Grängesbergs Malmbangård under sommaren. Det är tunga släpor och på grund av elskyddssektionen mellan Grängesberg C och Malmbangården fastnar en del av tågen i den branta stigningen. Detta är dock inga problem eftersom vi alltid har ett ånglok under ånga, som tex den 7 juli då vi går ner med M3 nr 49 och drar upp Da nr 938 som fastnar med en tung släpa av beredskapslok och bromsvagnar.

Den 8 augusti åker vi med bil till Byvalla och kopplar ner samt smörjer upp tre beredskapsånglok, som vi den 14 augusti hämtar med Da nr 820 och transporterar till Grängesberg.

Då Malmbangården numera är spänningslös används dieselloket litt V nr 803 för ut och inväxling av tågen.

Ett femtiotal ånglok är uppsatta på önskelistan från olika föreningar i landet, själva tar vi hand om ångloken litt E2 nr 1180 och E nr 1103. Dom sämsta loken kommer att skrotas varvid användbara reservdelar sparas för framtida behov och dom resterande av dom 147 st beredskapsångloken är avsedda att säljas utomlands.

Ångloket litt E2 nr 1180 görs i ordning och besiktigas under augusti månad och E nr 1103 under september.

Den 17 november kommer sista släpan för året draget av två Da-lok. Det är ett imponerande tåg som med alltför låg hastighet också fastnar i stigningen mellan Grängesberg C och Malmbangården. Denna gång går vi ner med E2 nr 1180 som med fullt tryck och laddad fyr verkligen får visa sin styrka då vi segar upp med tåget mot Malmbangården.

E2 nr 1180 är under ånga under 15 veckor för växling av beredskapslok mm innan loket den 4 december tas in för en större översyn och pannspolning. Samma dag tas ångloket litt M3 nr 49 i tjänst för samma uppgift.

Intresset från utlandet att köpa svenska ånglok har nu kommit igång. I början av november växlar vi fram litt B nr 1036 som görs iordning, besiktigas och provkörs under ett par veckor inför en eventuell försäljning till USA.
I mars blir vår lokomotor litt Z3 nr 4 färdigrenoverad och omlackerad i TGOJ färgerna, grön med gula ränder. Lokomotorn används i lättare växling.

Godsvagnen litt G nr 847 renoveras för att användas bl.a i samband med hämtning av beredskapslok, som verktygs och oljevagn.


Godsvagnen litt G1 nr 209 får storrevision. Hela vagnen demonteras tills endast en stomme återstår och hela stålkonstruktionen  nålhammras ren från färg och rost som sedan rostskyddsmålas och lackeras. Hela bromssystemet gås igenom, bussningar, packningar mm byts, styrventil (typ New York) renoveras liksom hjullager, drag och stötinrättning mm. Slutligen monteras specialtillverkat pärlspontvirke på vagnen som grundmålas och lackeras.

Det lilla Magnetloket är utvändigt återställt som original och får ett eget litet spår mitt emellan stallspåren 9 och 10.

I augusti köper vi sju av dom åtta kvarvarande elektroloken litt Bt av TGOJ. Kravet är att loken skall skrotas då TGOJ är i behov av motorer och hjulaxlar vilka är av samma typ som finns i deras lok litt Ma. Det åttonde Bt-loket får vi som deposition av TGOJ. Från början är det meningen att  Bt nr 306 skall bli deponerat då loket är så gott som i originalskick.

Loket är dock väldigt nedslitet, har ett mycket gammalt kablage samt saknar ATC.  Vi gör därför en förfrågan om att överta Bt nr 305 istället eftersom loket är i det närmaste nyrenoverat och är ATC utrustat.

TGOJ bejakar förslaget men vill behålla loket i ytterligare en månad för egna behov. Fem Bt-lok skrotas under augusti i Eskilstuna och i slutet av september meddelar TGOJ att vi kan hämta Bt nr 305. Den 3 oktober hämtar vi loket i Eskilstuna plus två Bt-lok som vi sparat för reservdelshållningen, däribland nr 306 vilken vi skall använda för ombyggnaden av nr 305 till originalutförande. Bt nr 305 tas omedelbart in i stall i Grängesberg för ombyggnad.

Under våren havererar turbinen i ångturbinloket litt M3t nr 71. Vi kontaktar ABB STAL i Finspong som lovar att sända upp en representant under hösten för att titta på saken. Den 19 oktober anländer en turbinexpert från ABB STAL AB. Den gamla handmanövrerade kranvagnen är redan placerad framför turbinloket och på två dagar är turbinen nedtagen och demonterad. Det konstateras att dom två sista stegen på turbinen är havererade varför densamma sänds till Finspong för renovering.

För att förbättra ljuset i lokalerna sätts en hel del lysrörsarmatur upp i lokstallet under sommaren.

En ny väg byggs till vagnsynarboden (knackäboa) samtidigt som vi förlänger staketet och sätter upp en grind över den nya vägen.

Den gamla kolgården schaktas ur och fundamentet till den ena kolkranen tas fram liksom betongtrappan ner till kolgården.


Säsongens resor börjar med  den traditionsenliga resan till Oxelösund den 10, 11, 12 maj. Den 11 körs sex turer t. o. r. Mellan Oxelösund och Nyköping Södra i samband med Oxelömarknad. Som dragfordon används elektroloket litt Hg nr 205 och våra träpersonvagnar.
Söndagen den 23 juni och lördagen den 6 juli kör vi tre ångtågsresor mellan Grängesberg C och Ludvika i ett arrangemang som anordnas av Företagareföreningen i Grängesberg och Ludvika. M3 nr 49 och träpersontåget används. Brandfaran är mycket stor varför Grängesbergs brandkår står i beredskap. Allt går dock bra och brandbilens vatten tankas över i ångloket.

Under Kopparbergs marknad körs sex turer t. o. r. Mellan Ludvika och Kopparberg den 28 september med Hg nr 205 och stålpersonvagnarna.