1992

1992

Arbetena med att återställa elektroloket litt Bt nr 305 går med rekordfart. Strålkastare och toppstrålkastare har kapats bort från Bt nr 306 och insvetsats i Bt nr 305. Sidoplåtar tas också från Bt 306 och svetsas i där dörrarna, efter moderniseringen, suttit på Bt 305. Sidodörrar från 306, på förarsidan, monteras upp på 305 och originalplogar från Bt nr 304 sätts på plats. Dom efter moderniseringen bortplockade sandlådorna har åter satts upp mm mm mm. Loket grundmålas samt lackeras i originalfärgerna, mörkgrön, ljus olivgrön med  silvergrått tak och svarta boggier.

Parallellt pågår renovering, ombyggnad och lackering av ångloket litt E nr 1103 som återfår sitt äldre utseende. Båda loken är klara dagen före Oxelösundsresan den 8 maj.

Under januari arbetas det intensivt med att göra i ordning ytterligare ett ånglok litt B för eventuell export till Canada. Tre ånglok testas av vilket nr 1149 visar sig vara i bäst skick och får en fullständig genomgång. Loket besiktigas den 3 februari och dagen därpå kör vi ner loket till Kil för vidare transport till Göteborg där loket demonstreras för dom utländska spekulanterna som dock väljer att köpa ett lok litt E2 istället.

Under året köper vi in ett antal av dom sämsta ångloken för skrotning. Tanken är att rädda så mycket användbara reservdelar som möjligt till eftervärlden. Ångpannor sänds bl.a till Jvm i Gävle samt drivhjulsatser till Canada mm mm.

För Sveriges Järnvägsmuseum´s räkning iordningställer vi ett av beredskapsångloken, litt E2 nr 1128. Loket besiktigas och körs till Gävle den 21 maj.

Det sista kvarvarande TGOJ ägda Hg loket, nr 207, köper vi in för skrotning. Loket hämtas i Oxelösund med Bt nr 305 och transporteras till Grängesberg den 28 maj.

För drygt två år sedan fick vi överta fd Blötbergets Gruvors lokomotor litt Z4 som under senare år använts för växling av apatitvagnar vid gruvorna i Grängesberg. Problemet med att hämta lokomotorn var att gruvanläggningarna höll på att rivas och när rivningen var klar saknades några hundra meter spår mellan Malmbangården och platsen där Z4-an stod uppställd. Den 23 april rätar vi till detta lilla problem genom att låta två stora lastmaskiner bära lokomotorn över det spårlösa området och placera den på rälsen där vi hämtar den med Z3 nr 4 för transport upp till Malmbangården.

Ett 50-tal slipers och 40 meter räls lägger vi ut på spår 3 efter skador i samband med rivningen av utlastningsfickorna i södra änden av Malmbangården.

Träpersonvagnarna utlånas vid två tillfällen. Första gången till Kil i samband med inspelningen av filmen "Morsarvet" och under midsommar hyr SJ vagnarna för invigningen av ett musikcentra i Värmland.

På SJ begäran transporterar vi, den 17 juni, upp ångloket litt B nr 1107 från Grängesberg till Sundsvall för provskrotning. Dragare är Bt nr 305 med stålpersonvagnarna som bromsvagnar.

Den 29 juli anländer den nyrenoverade turbinen från ABB-STAL AB i Finspong. Turbinen monteras samma dag på ångturbinloket litt M3t nr 71 som för övrigt är under renovering och omlackering till originalfärger.

Från BJs i Göteborg erhåller vi en sovvagn tillverkad i Tyskland år 1950. Vagnen får en större översyn och bl.a byggs ångvärmeanslutningarna om från tysk standard till svensk.

Från mfGDJ får vi en kalkvagn som en gång i tiden tillhört "Säfsbanan".

Under september månad fraktar vi ca 1500 ton stenkol från Falun till vår nyanlagda kolgård i Grängesberg med Bt nr 305.

För växlingen av koltågen, vid lossning på Malmbangården, används ånglok av olika typer, bl.a det nyanskaffade ångloket litt B nr 1430.

Den fd DEVA-vagnen, senare litt CFo nr 86 har genomgått en fullständig renovering och är besiktigad och körklar.

Hämtningar av beredskapsånglok fortsätter och bl.a har lokhuset i Storvik köpts, demonterats och fraktats till Grängesberg.

I september drar vi ner ångloket litt E2 nr 1180 till Hagalund för hjulsvarvning, vilket genomförs samma dag.

 

Den 30 september har Västerbergslagens Räddningstjänst en stor katastrofövning på Malmbangården. Vi har fria händer att så realistiskt som möjligt anordna en svår tågolycka med så många riskmoment som möjligt. Följden blir att en personvagn i ett persontåg spårar ur i en växel och välter. Under den välta vagnen placerar vi dockor. Vagnen river också ner kontaktledningen samt kolliderar med en tankvagn som börjar läcka "bensin". Den ena boggin slungas utför den 20 meter höga järnvägsbanken och ner på en väg där den kolliderar med tre personbilar av vilken en fattar eld.

Storlarm går ut från SOS-alarmering och ett 20-tal fordon, brandbilar, bandvagnar, ambulanser och polisbilar dirigeras mot olycksplatsen. Sambandscentral och uppsamlingsplats blir inne på gruvområdet ca 600 meter från olycksplatsen, då endast bandvagnar kan ta sig fram till densamma. Tågpersonal möter upp brandbefäl och meddelar vad som hänt, att kontaktledningen är nedriven, en tankvagn läcker bensin samt att det finns skadade människor i och kanske under den välta vagnen samt i dom bilar som boggin kolliderat med. Sedan följer polisförhör. Under tiden har SJ driftcentral larmats för att få kontaktledningen spänningslös, som därefter jordas.

 

Skum läggs ut under och omkring den läckande tankvagnen som därefter tätas, samtidigt som några försöker få en uppfattning om personskador. Den brinnande bilen släcks och några som sitter fastklämda i en annan bil får första hjälp liksom dom som finns i och utanför persontåget. En grupp läkare samt sjukhustält kommer till platsen och det hela är mycket realistiskt. Med domkrafter lyfter man försiktigt den välta vagnen där det konstateras tre "döda". Hela räddningsaktionen, från då larmet går till dom sista personerna forslas bort, är över på en och en halv timme.

Under december månad får lokstallstornet sig en reell upprustning. Trasiga tegelstenar ersätts med nya, plåten på avsatserna byts ut och nya hängrännor sätts upp samt ny helsvetsad takbeklädnad läggs på lokstallstornets tak.

Som traditionen bjuder så börjar resandet med Oxelösund och Oxelömarknad. Den 8 maj avgår vi från Grängesbergs Malmbangård med elektroloket litt Bt nr 305, ångloken litt E nr 1103 och E2 nr 1180 samt tillkopplat träpersontåg till Oxelösund. Dagen efter, den 9, kör vi sex turer t.o.r. mellan Oxelösund och Nyköping Södra med E och E2 lok växelvis som dragare. Ca 1000 personer passade på att åka med i dom gamla trävagnarna.

Onsdagen den 3 juni kör vi på uppdrag av Ludvika Kommun två turer  Ludvika - Grängesberg C i samband med en tillställning "Rock mot rus" som anordnas i Grängesbergs Folkets park. Vid denna resa används E2 nr 1180 och träpersontåget.

Den 3 oktober kör vi årets sista resa för allmänheten. Med Bt nr 305 och stålpersontåget kör vi fyra turer t.o.r mellan Ludvika och Kopparberg som traditionen kräver vid Kopparbergs Marknad.