1993

1993

Växlingen på Grängesbergs Malmbangård blir allt tyngre och tyngre på grund av beredskapsångloken och även personvagnar som vi låter SJ långtidsförvara här. Våra ånglok har nu, växelvis, kämpat året runt sedan 1989. Ångloket litt E nr 1103 är i drift från den 1 september 1992 till den 17 april 1993 då loket tas in för en större översyn.Vid spolning av pannan visar det sig att avlagringarna inte är större än att dom ryms i en kaffeburk, vilket tyder på bra vattenkvalitet för ångpannor.

Under vintern gjuts ett nytt glidplan till mittencylinderns gejder upp, och bearbetas, sedan en spricka upptäcks i det gamla på ångloket litt M3a nr 101, som nu övertar växlingen efter E 1103.

Elektroloket litt Bt nr 305 får också översyn klass ÖIII vid TGOJ verkstäder i Eskilstuna och utrustas samtidigt med ATC2.

Den 28 juni avgår det "sista tomvagnståget" från Oxelösund. Resan börjar i Grängesberg med elektroloket litt Bt nr 305 och fem malmvagnar litt Uads som TGOJ inköpt från SJ. Vagnarna kopplas av i Eskilstuna och färden går vidare till Oxelösund där vi tillkopplar 16 st treaxliga TGOJ malmvagnar för transport av, sex st till Eskilstuna och tio st till Grängesberg. Dom tio malmvagnarna byter vi till oss från en skrotfirma i Hallstahammar som kräver samma mängd skrot fritt levererat till Hallstahammar, vilket också sker.

Ett stort antal beredskapsånglok anländer under våren - sommaren, en del i mycket bra skick och en del i bedrövligt skick.

Till det sistnämnda hör ett E2-lok som är fullständigt igensatt av pannsten och avlagringar. På främre tubplåten uppmäts 14 centimeter tjocka avlagringar och på vissa ställen täcker avlagringarna helt mellanrummen mellan tuberna. Liksom tidigare köper vi, efter noggranna besiktningar,  in dom sämsta för demontering och reservdelshållning till eftervärlden.

Dom gamla spruckna dubbelväggiga skorstenarna på E 1103 och E2 1180 byts ut mot enkelväggiga. Dom gamla dubbelväggiga härstammar från den tid då loken var försedda med vakuumbroms. Då denna ersattes med tryckluftbroms pluggades sugledningen i nedre delen av skorstenen varvid mellanrummet i skorstenen vattenfylldes och ytterväggen frös sönder.

Första resan för året blir som vanligt till Oxelösund och Oxelömarknad. Nerfärd till Oxelösund sker den 7 maj med Bt nr 305, E 1103 och E2 1180 som dragkraft och tillkopplat träpersontåg. Nytt för året är sovvagnen som har fått sig en större genomgång och märkts om till GBBJ litt WLAo nr 69. Detta innebär att all personal nu kan sova under samma tak och inte som tidigare varit utspridda i olika vagnar, hotell mm.

Lördagen den 8 är det dags för marknadstågen mellan Oxelösund och Nyköping Södra. Ångloken skall köra, växelvis, sex turer t.o.r. och första turen avgår med E 1103 som dragfordon upp till Nyköping Södra utan problem. På återvägen händer dock något. Strax före Stjärnholm strömmar ånga ohejdat ut från höger cylinder, ångtrycket faller snabbt, men läckaget upphör direkt när regulatorn stängs. Goda råd är dyra i detta ögonblick för att inte bli stående på linjen med tåget. Då, förutom dånet av utrusande ånga, inga andra ljud eller anmärkningsvärt förekommer, konstaterar vi att det är luftvägsventilen till cylindern eller ett tilloppsrör som fel har uppstått på. För att nu inte tappa allt för mycket ånga rullar vi så långt som möjligt samtidigt som det eldas allt vad tygen håller och sista stigningen mot Oxelösund klaras med krypfart varefter vi kan rulla in till stationen i Oxelösund med endast fyra kilos ångtryck kvar. Det konstateras att locket till luftvägsventilen av någon anledning tröttnat på sin plats och föredragit naturen istället. En delegation sänds till Stjärnholm för att leta efter locket, men utan resultat. Vad göra, jo vår pålitlige kassör kontaktas i Grängesberg, som kastar sig i en bil och åker ner till Oxelösund med en ny luftvägsventil som sedan monteras på några minuter. Värre är det för kassören som offrat en hel lördag för dom nästan 60 milen han kör fram och tillbaka mellan Grängesberg och Oxelösund. Han kommer dock ner lagom till grillningen på kvällen och får som tack för hjälpen ett par grillskivor och potatissallad.

Vad händer sedan med resorna. E2 nr 1180 får givetvis ta över tågen resten av dagen, men med enbart ett ånglok till dom täta turerna finns ingen tid för vattentagning varför Bt nr 305 får rycka in och köra sista turen.

Återresan till Grängesberg den 9 sker helt odramatiskt med den nya luftvägsventilen, som stundtals tycks le mot oss.

Lördagen den 31 juli drar vi i väg med persontåg till Rättvik i samband med en sommarmarknad i Siljansmetropolen. Dragkraft från Grängesberg till Borlänge är elektroloket litt Bt nr 305 med efterhängande ångloken litt E nr1103 och E2 nr 1180. I Borlänge avlöser ångloken Bt-loket för vidare färd med träpersontåget till Rättvik där tusentals jublande människor inväntar oss. Från Rättvik kör vi också en ångtågstur till Garsås och åter under dagen.

Den 28 augusti är vi anlitade av SJ för nyinvigningen av stationshuset i Flen. Bt, E och E2 är dragfordon till träpersontåget. Bt-loket går som förstalok till Hälleforsnäs där ångloken tar över för att växelvis dra dom tre turerna t.o.r. mellan Flen och Hälleforsnäs. Före första turen från Flen hålls ett invigningstal av SJ-chefen Stig Larsson vid stationen. På dom tre resorna passar ca 1000 personer på att få åka ångtåg.

Två dagar före denna resa upptäcks en spricka på vänster tvärstycke. Sprickan är inte av allvarligare art, men vi beslutar ändå att på den korta tid byta ut tvärstycket. Gejder och tvärstycke byt ut, men det visar sig att koniciteten på kolvstångens infästning i tvärstycket är 2,7 mm för grov. Kvällen före avresan är dock kolvstången uppsatt i svarv och dom förargliga 2,5 mm svarvas ner. Fram på småtimmarna monteras loket ihop och ett par timmar för avresa kan vi provköra loket med gott resultat.

Som vanligt går sista resan för allmänheten till Kopparbergs marknad. Detta sker den 2 oktober med fyra turer t.o.r. mellan Ludvika och Kopparberg. Dragfordon, Bt 305 med stålpersonvagnarna och 500 nöjda marknadsbesökare.

I Museet sätter vi upp ett antal nytillverkade tavlor med bilder på TGOJ fordon samt teknisk information om loken. Ramper byggs vid dom höga trösklarna till lokstallarna för att göra det mera handikappanpassat.

Till nymodigheterna utomhus är den stora Lokgrillen. Grillen, som väger tre ton och är placerad på en platta med tre kubikmeter armerad betong, är tillverkad av fronten (rökskåpet) från ett av dom skrotade ångloken litt B. Invigning sker den 16 juli med mycket folk och en festlig stämning.

I mitten av december kommer det brev från SJ om att hugade spekulanter från Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij i Holland är intresserade av tre ånglok, litt B,E och E2.