1996

1996

För växling, samt plogning av bangården används ångloket E2 nr 1180 som driftslok denna vinter.

Den 25 januari hämtar vi, med Bt nr 305, tre stycken lok litt Ra i Gävle som Sveriges Jvm vill ha demonterade för reservdelshållning och transporterar till Grängesberg.

Litt Z som är den minsta normalspåriga lokomotorn skall visa sig ha dom största problemen. Det gäller Sveriges Järnvägsmuseums lokomotor litt Z nr 9 som vi sedan en tid har under renovering. Vi börjar med att smala av hytten samt ändra allt övrigt till originalutförande, och detta är inga problem. Problemen börjar med renoveringen av motor och växellåda, som är av typ Fordson traktor, modell "låglund". Efter mycket sökande finner vi två Fordson "låglund" traktorer vilka vi inköper som reservdelsförråd. Nästa problem är att förgasaren på traktormodellen och lokomotorn inte alls stämmer överens då lokomotorn skall ha en förgasare av stationär typ. Vi lyckas dock skaffa en sådan och efter renovering samt magnetisering av magneterna för tändningen, startar motorn. Ett problem återstår dock. Även om lokomotorn är utrustad med elstart så finns där en startvev som via en cykelkedja är sammankopplad med vevaxeln. Denna kedja saknas dock, vilket kan tyckas vara den enklaste sak i världen att ordna. Kedjedreven visar sig ha en tumindelning som ingen har skådat sedan "farfars tid" och vid förfrågningar runt om i landet vid olika cykelhandlare mm, så skakar man bara på huvudet. Man ska ju inte gå över ån efter vatten, heter det, för här på orten finns en pensionerad cykelhandlare sedan 30 år tillbaka och på hans vind, vad finns där, jo en spritt ny cykelkedja av rätt modell. Lokomotorn står sedan klar och levereras till Jvm Gävle i början av april.

Elektroloket litt Ub nr 504 får en mindre renovering och lackeras samtidigt om i originalfärgerna, grön med gula ränder.

Inspektionsloket litt Q13 nr 9352 är nu helrenoverad och har återfått sin röda ursprungsfärg, för övrigt samma färger som används av dom Tyska statsjärnvägarna.

Även elmotorvagnståget litt Yoa202 nr 225-226 får sig en större genomgång och lackeras om i sina originalfärger.

Träpersonvagnen litt Co nr 31 helrenoveras också. Det läckande taket har gjort att rötskador har uppstått i såväl tak som väggar. Större delen av taket samt en del takspant har byts ut liksom ekbjälkar i stommen mm. Hela ramverket gås igenom, nålhammras och målas, boggier, hjul, bromssystem, drag och stötinrättningar helrenoveras. Slutligen läggs en helsvetsad takbeklädnad på med en garanterad livslängd av 40 år.

I början av oktober drar vi igång ett stort renoveringsarbete. Det är Sveriges Järnvägsmuseums ånglok litt W nr 1229 som skall renoveras. Loket är i mycket dåligt skick och anses av många som ett hopplöst fall, då man på flera ställen kan se rakt igenom det rostangripna loket. Det första vi gör är att kontrollera pannans och fyrboxens kondition. Panna och fyrbox ser bra ut trots mångårig utomhusvistelse, varför en kalltryckning av pannan kan företas. Alla förskruvningar tätas och vattentrycket i pannan pumpas upp till 16 kilo per kvadratcentimeter, ett tryck som hålls under ett antal minuter varefter vi kan konstatera att pannan är i gott skick. Drivhjulen är dock i dåligt skick varför vi lyfter loket, plockar bort hjulen och sätter ner loket på verkstadstrallor varefter hjulen skickas iväg för hjulringsbyte. Sedan går det åt plåt i massor, plåtar till sotskåpet valsas liksom cylindertäckplåtar, pannsvep, plåtar till vattentankar, hyttväggar, koltag, ..   ja listan kan bli hur lång som helst. Likadant är det på rörsidan, nya tillopps och avloppsångrör tillverkas liksom tryckluftledningar, smörjledningar mm mm mm.

I samband med hemresan från Oxelömarknad tillkopplar vi två elektrolok litt Ma i Eskilstuna och transporterar till Grängesberg. Ett av loken skall vi bygga om till originalutförande och för detta ändamål inköper vi ett utrangerat elektrolok litt Da från SJ där hyttdetaljer såsom strålkastare, sidofönster, vänsterdörrar mm kan användas.

Under vintern hämtar vi också två X21 halvor i Eskilstuna som reservdelsförråd till våra motorvagnar.

Från ABB i Storvik övertar vi tre stycken godsvagnar litt O som vi transporterar till Grängesberg med lastbil.

Reservdelar till ånglok sänds till både USA och Holland under året.

Från Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle får vi som deposition en sovvagn litt WL3 nr 4602 vilket är ett efterlängtat tillskott för våra långresor.

Under några dagar är vårt ånglok litt B nr 1281 utlånad till SJ för en filminspelning.

Vid ett annat tillfälle hyr SJ tre av våra stålpersonvagnar för en resa Karlstad - Göteborg och åter.

Den 23 och 24 september är det full fart på Grängesbergs Malmbangård med sju av våra ånglok under ånga. Anledningen till detta är två. Det första är den årliga besiktningen av lok och motorvagnar som sker på hösten, (vagnarna besiktigas under våren), och det andra är att LEG-Video vill göra en videofilm om TGOJ loken litt M3, M3a och ångturbinloket M3t. Under två dagar körs det malmtåg, godståg och persontåg med dom tre loken.

Resorna startar redan den 29 och 30 mars detta år och det i samband med att Järnvägshistoriska Riksförbundet förlagt sin årsstämma hos oss i Grängesberg. Lördagen den 23 hämtas deltagarna med motorvagnståget Yoa202 nr 233-234 i Frövi och transporteras till Grängesberg där tåget dras in på den spänningslösa bangården med ångloket E2 nr 1180. Efter rundvandring vid vårt Museum promenerar deltagarna upp till det anrika Brukshotellet där årsstämman inleds. På söndagen avslutas årsstämman och mötesdeltagarna vandrar ner till Museet för att därifrån transporteras till Ludvika med ångtåg bestående av ångloket litt B nr 1281 och träpersonvagnarna.

Oxelösundsresan går av stapeln den 10 - 12 maj detta år. Normalt brukar fredagens avgång från Grängesberg vara lagd tidigt på morgonen för att vid framkomsten till Oxelösund hinna iordningställa allt i lugn och ro, växling, slaggning, vattentagning mm. Men på grund av banarbeten, banomläggningar och byggandet av Svealandsbanan  kan vi inte komma iväg förrän kl 15.00. Bandelen Valskog - Rekarne som har varit avstängd i över ett år för ombyggnad skulle ha öppnats i början av april men är fortfarande stängd, (öppnar på måndag), varför vi även detta år får åka över Kolbäck med rundgång i triangelspåret för vidare färd till Rekarne. Resan i sig går bra, men den sena avgången innebär att vi inte är framme i Oxelösund förrän vid 22-tiden vilket också innebär att arbetena därnere inte är klara förrän på småtimmarna. Det är väldigt skönt att då få krypa ner i bädden på den "nya" sovvagnen som premiärkörs på denna resa, som för övrigt består av Bt nr 305, B nr 1281 och träpersonvagnarna.

Under Marknadsdagen, lördag, kör vi som vanligt sex turer tur och retur mellan Oxelösund och Nyköping Södra med B 1281 som dragare.

Söndagen den 12 avgår vi från Oxelösund kl 08.30 för att en och en halv timme senare vara framme i Eskilstuna där två Ma-lok tillkopplas för transport till Grängesberg. I och med byggandet av Svealandsbanan och därmed ombyggnad av bangården vid Eskilstuna C ser hela området ut som en stor bombkrater, endast två tågspår finns för genomgående tåg vilket försenar vårt tåg med två timmar då även den ordinarie trafiken skall fram. Ingen är dock ledsen för det, serveringsvagnen finns med så man kan ju äta och fika i lugn och ro. På grund av ännu mera banarbeten får vi i Kolbäck gå vidare över Fagersta - Ludvika innan hemstationen Grängesberg nås.

Den 9 juni kör vi ångtåg lokalt mellan Museet och "Lomtjärnsrivieran" i samband med ett veteranbilsrally som gästar Museet, jobbigast är det nog för serveringspersonalen som på kort tid serverar fika åt 250 personer.

 

Två dagar senare, den 11 juni, kör vi en chartrad resa för Spendrups Bryggeri, sträckan Grängesberg - Kopparberg - Grängesberg, för att avtacka sin kvinnliga personalchef. Ångloket litt B nr 1281 med trätåg används och vid framkomsten till Kopparberg blir det picknick i det gröna där kaffe, bullar mm dukas upp på filtar i gröngräset.

Under augusti och september engageras vi vid nio tillfällen av ABB som inbjudit representanter för olika kraftbolag här i landet. Programmet heter "Ludvikadagar 96" och startar med diverse aktiviteter i Ludvika för dom 100 inbjudna gästerna vid varje tillfälle som därefter med bussar transporteras till Grängesberg. Vid ankomsten till visas Museets samlingar följt av en ångtågstur ut till "Lomtjärnsrivieran" och därifrån upp till den gamla gruvrestaurangen "Mojsen" där middag serveras. Vid dessa nio tillfällen används både ångloken litt M3 nr 49 och M3a nr 101 vid olika tillfällen tillsammans med träpersonvagnarna. Inför dessa evenemang är vi tvungna att rusta upp det så kallade schaktspåret som inte använts sedan gruvnedläggelsen. Samtidigt byter vi ett hundratal slipers på "stalltrean", spåret mellan vändskivan och växel 65.

Järnvägsmuseidagen i Gävle äger rum den 7 september dit vi åker med Bt nr 305, B nr 1281 och stålpersonvagnarna. Väl framme i Gävle blir det uppvisning på dubbelspåret där vi medverkar med B 1281 och persontåg samt på spåret bredvid Nynäshamns Järnvägsmuseums B nr 1136 med persontåg som kör parallellt mellan Gävle och Bomansberget.

Den 28 september kör vi som vanligt marknadståg mellan Ludvika och Kopparberg i samband med Kopparbergs marknad. Tågsammansättning är Bt 305 och stålvagnarna.

Med dubbla motorvagnståg, Yoa202 nr 225-226 och 233-234, åker vi den 7 december till Hjulmarknaden i Stockholm. Resvägen är densamma som tidigare, Grängesberg, Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Västerås och Stockholm. En gemytlig resa med glada resenärer och en ivrigt arbetande serveringspersonal. Mindre trevligt är det för en älg som strax innan Stockholm rusar upp på spåret framför oss och försvinner under tåget. Vi stannar och konstaterar att inget på motorvagnarna har tagit skada, däremot finns inget att göra åt älgen som är i två delar. I Stockholm besöks Hjulmarknaden i Stadshuset plus allt annat sevärt och med trötta fötter anländer passagerarna nöjda till tåget för hemfärd.