1997

1997

Driftslok under denna snöfattiga  men mycket kalla vinter är ångloket litt B nr 1430 som får kämpa med växlingen på Malmbangården.

Kalmar Järnvägars Museiförening har under en tid visat stort intresse för vår sovvagn litt WL3 och vill i utbyte lämna sovvagnen litt WL2 nr 4425. Då vagnarna är depositioner från Sveriges Järnvägsmuseum krävs ett samtycke från deras sida, vilket också beviljas och ett byte kan ske.

Från Kungsörnen, genom GIA Industri AB i Grängesberg, erhåller vi en lokomotor, f.d. SJ litt Z43 nr 335. Lokomotorn servas av GIA innan vi den 25 februari hämtar den med ångloket B nr 1430 nere på Grängesberg C. Lokomotorn som är besiktigad och godkänd används en tid för växling varefter vi tar in den för renovering och omlackering i originalfärgerna, orange med grön ovansida.

Den 14 mars lastas en E2 panna på en järnvägsvagn för transport till Danmark, som reservpanna till ett tidigare inköpt svenskt ånglok.

Under våren utför vi boggirevision och hjulbyte på stålpersonvagnen litt Ao nr 6 och även den nya sovvagnen litt WL2 får en hjulaxel utbytt då mätningar visar att flänstjockleken är för liten.

Arbetena med ångloket litt W nr 1229 fortsätter under hela året. Det är stora mängder rostig plåt, rör och balkar som byts ut, tillverkning av nya linsringar för överhettningselementen, renovering av slidrörelse, luftvägsventiler, regulator, armatur mm mm mm. En ny bockvalsad skorsten monteras på den gamla skorstenssadeln, det rengjorda ramverket rostskyddsmålas och lackeras mm.

Tidigare har motorvagnarna litt Yoa202 nr 233-234 och 225-226 renoverats och omlackerats i sina originalfärger och nu är det dags för den sista av dom tre, nr 235-236. Själva renoveringsarbetet är ganska enkelt eftersom både nr 225-226 och 235-236 i stort sett var nyrenoverade av TGOJ vid övertagandet. Dock finns det en del rostskador som åtgärdas, bl.a. på A-ändens frontdörr som får ny plåt samt förstärks med balkar, utbyte av ett par strålkastarhöljen mm. Lackering sker sedan till originalfärgerna, mörkgrön, ljust olivgrön med silvergrått tak.

Träpersonvagnen litt BCo2 nr 13 totalrenoveras under året. Liksom den tidigare renoverade Co nr 31 har det läckande taket ställt till med stora skador på takvirke och väggar. I stort sett hela yttertaket och stora delar av innertaket, takspant samt en del ekbjälkar i korgstommen byts ut. Taket bekläds sedan med helsvetsad duk i likhet med tidigare renoverade Co nr 31.

Stålpersonvagnen litt ABo7b nr 5 är under några dagar i augusti uthyrd till Kraftbyggarna i samband med en transformatortransport från Ludvika.

Under åren har otaliga ånglokstransporter utförts, men den 20 oktober sker en lite annorlunda ånglokstransport. Från Sveriges Järnvägsmuseun får vi som deposition ångloket OFWJ nr 8 som hämtas i Gävle med Bt nr 305. Loket som tillhör andra generationens lok som anskaffades av OFWJ är tillverkat av Sharp Stewart & Co. Manchester England år 1876. OFWJ nr 8 renoverades och iordningställdes i sitt ursprungsutförande av TGOJ och skänktes till Järnvägsmuseet år 1956 i samband med SJ 100-års jubileum. Loket har dock fel färgsättning varför det kommer att omlackeras.

En större översyn av boggier och centrumtappar mm utförs på elloket Bt nr 305 varefter vi den 31 oktober åker ner till Hagalund och får hjulen svarvade.

På bangården utförs en del rälsbyte samt byte av ett hundratal slipers mm.

Den 17 maj är det stort bröllop vid Lokmuseet. Det är vår kassör Bo Åkerfeldt som på ångturbinloket M3t nr 71 gifter sig med Agneta Sunnerfalk, vigselförrättare är Gun-Britt Malmkvist.

Paret har en längre tid gått och pratat om giftermål men aldrig kommit till skott varför några personer i föreningen en dag sade, det fixar vi. Sagt och gjort, datumet sätts till den 17 maj och vi får fria händer att planera den stora dagen. En bröllopstårta som har formen av ett lokstall beställs hos ett konditori, kontakt tas med Nyköpingsgruppen String Strike Pickers som lovar att stå för underhållningen. Ett skepp i lokstallarna töms helt på lok och andra detaljer, golv och väggar tvättas, smörjgravarna täcks med träluckor och hela lokalen fylls med bord och stolar för ca 70 personer. För samma antal personer placeras bord och stolar ut vid lokgrillen avsett för bröllopsmiddag. Turbinloket putsas upp samt smyckas med blommor, en plattform med trappa placeras bredvid lokets front för att paret skall kunna äntra det långa gångbordet fram på turbinloket. Så kommer det stora ögonblicket då de båda blir ett, hela ceremonin avlöper väl och väderleken visar sig från sin bästa sida med strålande solsken där nu brudparet med gäster intar bröllopsmiddagen i det fria. Paret börjar nu öppna bröllopspresenterna som är av allehanda ting och när brudparet tror sig ha öppnat alla återstår en, den från föreningen. Tingesten är täckt med en stor presenning och när täckelsen faller utbrister brudgummen, efter en stunds tystnad, ERA .. ... DET ÄR JU EN ÅNGLOKSSKORSTEN. (Nåväl, skorstenen pryder nu deras tomt fylld med vackra blommor).
Därefter tar vi ångloket M3 nr 49 med träpersonvagnarna och kör ut till "Lomtjärnsrivieran" för ytterligare ceremonier innan vi efter ca en timme återvänder till Museet.

Med ångloket M3a nr 101 och tillkopplad resgodsvagn smyger vi ifrån sällskapet och ner till Grängesberg C där vi med resgodskärra hämtar bröllopstårtan vid konditoriet. Kärran med tårtan lastas in i vagnen och färden går åter till Malmbangården där lasten försiktigt lyfts ur och rullas in i lokstallet där nu brudparet och gästerna har förskansat sig för den kommande festen. String Strike Pickers som underhåller till långt in på småtimmarna får efter hand "hjälp" av andra sjungande förmågor ju längre tiden lider och man kan bara konstatera att det är en mycket trevlig tillställning, med god mat och dryck samt en hög stämning.

 

Den 12 december har vi den stora äran att ta emot en kommitté från TGOJ med Sven-Olof Nehrer i spetsen. Denna gång gäller det en avtacknings middag för blivande pensionärer. Ångtåg körs mellan Malmbangården och Grängesberg C, en häst inhyrs för ridturer och på kvällningen avslutas det hela med middag i serveringsvagnen bestående av förrätt, varmrätt (wienerschnitzel) och kaffe med kaka i en mycket gemytlig stämning.

Efter gruvnedläggelsen har upprustning av gruvområdet pågått och bl. a. har en ny väg dragits mellan det nedre och övre gruvområdet vilken ansluter till befintlig väg strax norr om Malmbangården. AB Laven vill nu att vi flyttar entrén till framsidan av Museet och är också villig att bygga en ny parkering där i anslutning till den nya vägen. Samtidigt har Projekt Berget startat, ett projekt som med EU medel skall förbättra förutsättningarna för Grängesberg. Med i detta projekt finns även vår förening som den 19 november får klartecken att starta byggande av en smalspårsbana ( spårvidd 802 mm) mellan vårt museum och en knapp kilometer in på det gamla gruvområdet. Schaktningsarbetena startar dagen därpå och fram till årsskiftet är halva sträckan klar. I det snöiga och kalla klimatet använder vi ångloket B nr 1281 för upptining av marken utmed banbygget. Samtidigt river vi och lägger om en del spår på gruvområdet för att ge plats för den nya banan. En normalspårsväxel byggs också för att norr om ställverket åter ansluta det östra och västra vågspåret som av någon anledning revs under 1980-talet.


I början av maj chartras vi av ABB Daimler-Benz Transportation  i Västerås. Resan utgår från Frövi där vi hämtar resenärerna med elloket Bt nr 305 och stålvagnar. Efter en behaglig färd når vi Grängesberg där vi med ånglok drar in tåget på Malmbangården där besök görs i Museet.

Den 9 - 11 maj är det Oxelösundsresan och efter att i flera år fått köra omvägar i samband med banomläggningar får vi nu köra raka spåret, Valskog - Rekarne, ner till Oxelösund. Tågsammansättningen är Bt nr 305, B nr 1281 och stålvagnarna plus premiertur för sovvagnen WL2.

På lördagen körs som vanligt sex turer fram och åter mellan Oxelösund och Nyköping Södra med B-loket som dragare.

Söndag är som vanligt hemresedag.

Till Järnvägsmuseidagen i Gävle den 6 september åker vi med Bt nr 305 och ståltåget. Som premier för första elloksdragna persontåg får vi den stora äran att köra på den nyelektrifierade linjen till Karskär.

Tidtabeller och allt är klart för dom traditionella resorna till Kopparbergs marknad då vi några dagar innan får veta att linjen är avstängd i Ställdalen under den helgen för inläggning av en växel.

Till Hjulmarknaden i Stockholm den 6 december är det dock inga problem med växlar. Med motorvagnarna Yoa202 nr 225-226 och 235-236 kör vi den vanliga sträckningen, Grängesberg, Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Västerås till Stockholm. Som vanligt är det mycket folk ombord på tåget som ständigt ser till att serveringspersonalen är sysselsatt.