1999

1999

Tre fjärdedelar av smalspårsbanan hinner färdigställas innan vi får beskedet att dom återstående ekonomiska medlen skall omdisponeras till annan verksamhet. Dock är det mesta material inköpt men för att färdigställa smalspårslokstallet och banan krävs stora ekonomiska resurser. Detta innebär att vi kan förvänta oss en fördröjning på något år innan stall och bana har färdigställts då våra egna medel i första hand måste prioriteras på underhåll av våra driftfordon mm.

Nåväl, stålstommen och taket till lokstallet kommer på plats under vintern och spårarbetena fortsätter i den södra änden med byggande av tre växlar, en för rundspåret, en från rundspåret mot stallet och en växel som delar spåret till dom två stallportarna.

Den 8 mars är det lilla smalspåriga dieselloket klart efter ombyggnaden och sätts på spåret. Loket tillsammans med en HFJ vagn litt NN används därefter för transport av räls och slipers under spårbyggandet. Den 29 april är också personvagnen omspårad  och får en premiertur på smalspåret.Renoveringsarbetet med ångloket litt W nr 1229 pågår oavbrutet. Efter plåtarbeten i massor, maskineri, armatur och bromssystem mm. nedtaget i smådelar för renovering, isolering av pannan och ångrör, tillverkning av fönsterbågar, nytt tak, taklucka mm. mm. mm.  kan man nu börja skönja slutet på renoveringen. Dom nya drivhjulen sätts på plats under loket, rostskyddsmålning och lackering utförs, hytten ådras invändigt och nygjutna nummer samt tillverkningsskyltar sätts på plats och den 7 september provkörs loket för första gången sedan 1950-talet. En del småarbeten återstår dock såsom montering av siffror på den nya skorstenen mm. Den 10 september är allt klart och loket kopplas ned samt transporteras till Gävle. Morgonen därpå kopplar vi upp loket som sedan tjänstgör under hela dagen med att dra persontåg mellan Järnvägsmuseet och Gävle C i samband med Järnvägsmuseidagen.I mitten av november får vi ner ångloket litt S1 nr 1923 från Jvm i Gävle för byte av några tuber i pannan. Det visar sig dock att större delen av tuberna är i dåligt skick varför en helt ny tubsats beställs. I samma transport medföljer TGOJ inspektionsbil nr 3, en så kallad "Volvo-droska", som vi får som deposition av Sveriges Jvm.

Under året får flertalet av våra stålpersonvagnar boggirevision och nysvarvade samt lagerrenoverade hjulaxlar monterade. Tre av vagnarna får också nyrenoverade bromscylindrar uppsatta, liksom styrventiler. Sammanlagt byts ett trettiotal hjulaxlar på våra fordon.

Ångloken E2 nr 1180 och B nr 1281 får också en större översyn med bl.a. byte av smörjpress, oljerör, cylindertätning, skimsning av tvärstycke mm. på E2-an och skimsning av tvärstycket på B-loket.

Motorvagnen Yoa202 nr 235-236 får också en större översyn.

Elloket Bt nr 305 får delvis ny trädurk och ekstomme i B-ändens förarhytt.

Z43 nr 335 förses med ny batterilåda och nya batterier.

Till USA sänder vi också en del reservdelar till ångloket som inköptes i Sverige för en del år sedan.

Ångloket litt E2 nr 1180 och två träpersonvagnar är under några dagar uthyrt till Sveriges Jvm i Gävle.

Ånglok medverkar i Svenska Rallyt, ja inte i själva tävlingen men dock i arrangemanget. Det är nämligen så att Svenska rallyt den 13 februari har serviceuppehåll på gamla gruvområdet i Grängesberg dit vi ombeds ställa upp med ånglok, VIP-vagn och serveringsvagn. Spåret är dock oframkomligt på grund av is och frusen lera, men efter två veckors arbete med ånga från E2 nr 1180 har vi lyckats få det knappt kilometerlånga spåret körbart och vår del i arrangemanget kan genomföras.

I april får vi eget trafiktillstånd godkänt av Järnvägsinspektionen vilket innebär att vi får bedriva museitågtrafik på statens spåranläggningar i hela landet.

Första resan sker till Oxelösund i samband med Oxelömarknad den 7 maj med Bt nr 305, sovvagn, ångloket B nr 1281 och träpersonvagnarna. Den 8 körs traditionsenligt ångtåg mellan Oxelösund och Nyköping Södra under hela dagen. Uppslutningen av resenärer är mycket stor som till största delen består av barnfamiljer. Man kan se glädjen i barnens stora ögon när dom för första gången får se ett livs levande ånglok och man får höra många frågor och komentarer från dom små liven, som t.ex. pojken i Nyköping som kommer vilt springande och släpande på sin mamma och utbrister, "titta mamma, ett sånt där röklok".

Dagen därpå sker återfärden till Grängesberg efter en lyckad helg.

Den 15 maj kör vi ångtåg, lokalt i Grängesberg, i samband med Grängesfolkets Dag. Som dragkraft används ångloket M3 nr 49 med träpersonvagnar.

Med motorvagn far vi från Falun till Göteborg den 12 juni. Det är Falu Fredskör som chartrar för ett framträdande i Göteborg. Återfärd sker dagen därpå.

Ångtåg blir det också den 3 juni då Västerbergslagens Utbildningscentrum har skolavslutning i Grängesberg. Med ångtåg hämtas elever och lärare vid nedre gruvområdet för en färd ut till "Lomtjärnsrivieran" där ett kort uppehåll görs för att sedan backa ner till Fotbollshallen där fotboll spelas mellan lärare och elever. Som avslutning hämtas examensfolket vid hallen för transport till Lokmuseet där grillning sker vid den stora lokgrillen.

Till Järnvägsmuseidagen i Gävle reser vi den 11 september med dubbla motorvagnar.

Under några hektiska dagar i början av oktober kör vi persontåg mellan Skövde och Karlsborg. Det är Tibro Motorsällskap tillsammans med Skövde - Karlsborgs Järnvägs AB som hyr in oss i samband med en mässa i Tibro. Responsen är enorm av lokalbefolkningen då ca 2000 personer passar på att resa med ångtåg under dessa dagar.

Avslutningsvis kör vi också ett godståg från Karlsborg till Skövde. Det är ordinarie godståg som kopplas in i tåget och medföljer till Skövde i samband med vår hemfärd den 5 oktober.

Under samma period kör vi också dom traditionella resorna i samband med Kopparbergs marknad. Detta år är det motorvagnarna Yoa202 nr 225-226 och 235-236 som svarar för resorna mellan Ludvika och Kopparberg den 2 oktober.

I november kör vi några ångtågsresor, lokalt i Grängesberg, för Enator Teleanläggningar AB i Arboga som är på besök vid Lokmuseet i Grängesberg.

Sista resan för året är till Hjulmarknaden i Stockholm den 4 december. Färdvägen är densamma som tidigare år, Grängesberg, Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Västerås och till Stockholm anländer vi med dom fullsatta motorvagnarna Yoa202 nr 225-226 och 235-236 vid 11.00 tiden.