2001

2001

Efter den långa väntan på ångpannetuberna kan nu äntligen omtubningen av ångloket litt S1 nr 1923 påbörjas. Samtliga småtuber tas ur, hålen i tubplåtarna brotschas, tubändarna glödgas och slipas innan tuberna slutligen valsas fast i tubplåtarna. En del andra arbeten utförs också på loket bl.a. förser vi loket med "normala" snöplogar både fram och bak. Loket har sedan tidigare en "norrlandsplog" modell större monterad i fronten vilken ur säkerhetshänseende byts ut. Provkörning och besiktning utförs varefter loket under våren transporteras till Jvm i Gävle.

Efter en större undersökning av Sveriges Järnvägsmuseums ånglok litt Ka nr 692 beslutas det att om möjligt sätta loket i kördugligt skick. Efter en provtryckning av pannan konstateras att samtliga tuber måste bytas ut.

På 1970-talet återställer man loket utseendemässigt till originalutförande. Att man då plockar bort all tryckluftsutrustning må så vara, men att man också plockar bort hela smörjsystemet, smörjpress, smörjledningar, backventiler, ja allt som har med smörjningen av cylindrar och slider att göra, är helt obegripligt. Skorstenen måste också bytas då den vid första påeldningen snabbt skulle vissna enär den är tillverkad av glasfiberplast.

Vårt ånglok litt B nr 1281 får också en större översyn med bl.a. åtsättning av hornblocken, byte av åtta småtuber mm. Ångloket litt E2 nr 1180 får också en större översyn med bl.a. byte av två tuber.

Elektroloket litt Ma nr 788 tas under vintern in för renovering. Loket som saknar en del elektrisk utrustning kompletteras med en del komponenter samt får en del fönster utbytta. När loket kommer att rulla för egen maskin återstår dock att se då en mycket kostsam boggirevision först måste utföras.

På serveringsvagnen litt BCo3 nr 12 fortsätter renoveringen under hela året, bl.a. byter vi ut både ytter och innertak plus samtliga takspant, stora delar av innerväggar samt en del ekbjälkar i korgstommen. Vagnen förses också med samma helsvetsade takbeklädnad som tidigare renoverade träpersonvagnar.

Från SJ erhåller vi en Expressgodsvagn litt F24K nr 55203. Vagnen som skall användas för serveringsändamål i stålpersontåget tas omedelbart in för renovering. Samtidigt med renoveringen bygger vi om vagnen invändigt med kök i ena änden och med utrymme för personal i den andra änden varefter lackering och besiktning utförs.

Under vissa perioder murar vi också på smalspårslokstallet. Även ställverksbyggnaden får bortvittrad cement ersatt mellan tegelstenarna mm.

I slutet av november får vi besked att utländska spekulanter vill komma för att titta på ett ånglok litt B för eventuellt inköp. En snabb besiktning av dom kvarvarande beredskapsångloken sker och den 4 december har vi ett B-lok under ånga som provkörs under några dagar för att den 9 december visas upp för gästerna.

Årets första resa sker den 12 maj till Oxelösund och Oxelömarknad. Årets resa blir dock annorlunda än tidigare Oxelösundsresor. Normalt åker vi ner på fredag med persontåg och kör marknadståg på lördagen för att sedan åka hem på söndag. Detta år är dock hela bangården i Oxelösund under ombyggnad varför plats inte finns varken för uppställning av tåget eller för rundgång av loket vid ändbyte av tåget.

Till TGOJ platschef i Oxelösund lämnar vi då ett förslag om att, istället för att ta lok och vagnar, ta ett av motorvagnstågen, som endast behöver ett spår, vilket han bejakar. Detta innebär också att vi får resa ner, köra marknadståg och resa hem samma dag då ingen övernattning kan ske därnere och heller inte behövs då inga krävande sysslor med ånglok behövs.

För Räddningsverket i Karlstad kör vi den 16 maj ångtåg, Grängesberg - Ludvika och åter. Det är B nr 1281 med två stålpersonvagnar som står för föreställningen.

I mars får vi en förfrågan från Lidköping om att köra ångtåg på Kinnekullebanan i maj. Efter diskussion i styrelsen och skriftväxlingar med platschefen i Lidköping tackar vi ja och tidigt på morgonen den 22 maj åker vi från Grängesberg med Kinnekullebanan som mål. Färden går över Frövi, Hallsberg till Gårdsjö med Bt nr 305 som dragkraft och därefter med B nr 1281 till Mariestad och Lidköping som blir vår stationeringsort under några dagar. Efter växling, kol och vattentagning är det dags att krypa ner i slafarna på sovvagnen inför nästa dags körningar som går från Lidköping över Kinnekulle till Forshem och åter.

Under tre dagar trafikerar ångtåget Kinnekullebanan och lördagen den 26 maj blir en av höjdpunkterna för dessa körningar. Klockan 07.00 avgår vi från Lidköping mot Herrljunga med uppehåll i Vara. Efter framkomsten till Herrljunga vänds ångloket på vändskivan utanför dom gamla lokstallarna efter att vi först rangerat undan några fordon som blockerar spåret till vändskivan. Tidtabellen norrut är dock ganska tajt och för att inte försena ordinarie tåg måste vi komma iväg i någorlunda rätt tid. Med fem minuters försening lämnar vi Herrljunga och susar fram över slätterna för att sedan bestiga Kinnekulle och anlända till vår vändpunkt Mariestad endast två minuter försenade. Nåväl, i Mariestad står det ordinarie tåg vi inte fick försena med en lös hjulring och kan inte komma vidare varför vi får ta tågets resenärer med oss på återvägen mot Lidköping till många passagerares glädje.

Efter dessa lyckade dagar på Kinnekullebanan, som närmast kan beskrivas som en folkfest med mycket folk på tåget och längs banan, reser vi dagen därpå hem till Grängesberg.

Den 15 juni är det åter dags för en ångtågsresa. Denna gång är det Ludvika Kommuns Kultur och Fritidsförvaltning som med B nr 1281 och stålpersonvagnar reser från Grängesbergs Malmbangård till Grythyttan. Resan är hemlig och när vi lämnar bangården undrar många om vi skall åka ända till Ställdalen. Förvåningen blir ändå större då vi passerar både Ställdalen och Hällefors. Väl framme i Grythyttan väntar buss för vidare transport till Karl-Jan och värdshuset för de c:a 60 resenärerna.

I samband med att Grängesbergs Skollovskolloniförening på Öddö firar sitt 100-års jubileum chartras vi tillsammans med TÅGAB för en resa från Ludvika till Strömstad och åter med nerresa den 1 och hemresa den 2 september.

Den 8 september är det dags för Järnvägsmuseidagen i Gävle dit vi reser med dubbla motorvagnar.

Sista resan för året blir som vanligt till Stockholm i samband med Hjulmarknaden i Stadshuset, som i år går av stapeln den 8 december. Tågsammansättningen är Bt nr 305 med ståltåget och den nya köksvagnen som uppskattas och underlättar det betydligt för serveringspersonalen. Färdvägen går detta år över Eskilstuna via Svealandsbanan till Stockholm.