2002

2002

Från och med årsskiftet 2001-2002 är vi ägare till all materiel, lok, vagnar, spåranläggning, byggnader mm, som tidigare varit deponerat hos oss från TGOJ.
Renoveringen av ångloket litt Ka nr 692 pågår, en renovering som är mycket komplicerad då många komponenter saknas och måste nytillverkas.
Det år 1998 påbörjade smalspårslokstallet färdigställs under vintern då rälsen sätts fast med expander och portarna sätts upp.

Första resan för året är som vanligt ”Oxelösundsresan” i samband med Oxelö marknad som detta år är den 10 maj. Som dragkraft använder vi ångloket litt B nr 1281.
Lördagen den 15 juni anordnar vi en stor Rock´n Roll afton i lokstallet med framträdande av Sveriges Jerry Lee Lewis alias Kenneth Swanström som i ett enormt tempo underhåller publiken med 50 – 60 – tals rock under ett par timmar.
Under sommaren utförs underhållsarbeten på lokstallet med utbyte av murket virke i stallportar och fönster som därefter målas. Allt vittrat tegel i byggnaden byts också ut.
Ludvika kommuns årliga kommunalfest hålls detta år i Grängesberg och den 31 augusti hämtar vi, med ångloket litt B nr 1281 och persontåg, ca 500 kommunalanställda i Ludvika och transporterar till Grängesberg.
Med motorvagnståg gästar vi Gävle i samband med Järnvägsmuseidagen den 14 september.
Efter mer än ett halvt sekel ställs smalspårsångloket ”SEBASTIAN GRAVE” åter på en 802 mm bana. Loket dras sedan av GIA loket ca 500 meter till det nybyggda lokstallet. Detta sker den 3 oktober.

Sista resan för året är traditionsenligt ”Hjulmarknadsresan” till Stockholm som går av stapeln den 7 december.
Från SL övertar vi, den 20 december, det 4-delade motorvagnståget litt X20 nr 203. Tåget går som ordinarie tåg från Stockholm till Eskilstuna och fortsätter sedan i vår regi till Grängesberg. Motorvagnen är en fd TGOJ litt Yoa104 senare X20 och gick bl.a. under namnet ”Bergsmannen” mellan Ludvika och Stockholm via Frövi, Eskilstuna på 1950 och 1960-talet.