2003

2003

Det stora arbetet är renoveringen av ångloket litt Ka nr 692. Pannan är helt rengjord in och utvändigt samt besiktigad av DNV utan anmärkning. Cylinderlocken är nertagna, plansliderna demonterade, all armatur är nerplockad mm mm mm.
Efter nedläggningen av fjärrställverket i Skogstorp monterar vi, i slutet av januari, ner den norra delen av Siemens ställverket, för att installera i vårt museum. Även en del Siemens huvudsignaler tas tillvara.
Vid ett flertal tillfällen under januari till mars rycker vi ut med M3 nr 49 och spårrensare då snön blivit allt för besvärande.
Under vintern renoveras hytten till ångloket litt B nr 1281. Allt murket trävirke byts ut liksom stora delar av ekstommen. Rostiga partier ersätts med ny plåt mm.
Den 10 maj kör vi dom traditionsenliga Oxelö-marknadstågen, detta år med elloket litt Bt nr 305.
Den 2 juni hämtar vi, med Bt 305 och bromsvagnar, två nyinköpta diesellok litt V3 nr 42 och 43 i Byvalla och transporterar till Grängesberg.
Med Bt 305 hämtar vi en större grupp engelsmän i Borlänge den 10 juli. I Ludvika kopplar vi till ångloken litt M3 nr 49 och M3a nr 101 för vidare färd till Grängesberg.
Den 12 juli är det åter dags för en resa. Denna gång är det ångloket litt E nr 937 som under många år stått uppställt i Grängesberg och som nu har fått en ny ägare i Småland. Loket görs iordning för transport och med Bt 305 drar vi iväg den 12 juli med nattuppehåll i Alvesta. På morgonen den 13 är det dags att lämna Alvesta för att några timmar senare anlände till slutdestinationen Nybro där ångloket överlämnas.
För Banverkets räkning körs ett inspektionståg med motorvagn litt X22 sträckan Ställdalen -Hällefors och åter den 16 och 17 juni.
Den 16 juli hämtar vi, med M3 49 och M3a 101, en stor grupp tyska entusiaster och ett filmteam från Eisenbahn Romantik. Färden går med ångtåg från Ludvika till Grängesberg där Lokmuseet visas varefter uppvisningskörning sker med dom båda ångloken. Därefter fortsätter färden till Örebro med Bt 305 som dragkraft.
I september, den 5, 6 och 7 kör vi med två motorvagnar litt X22 till Strömstad och åter. Det är Grängesbergs Skollovskolloniförening som besöker Öddö.
I början av september gör vi iordning och besiktigar in det gamla ångloket OFWJ nr 8 för att medverka i Gävle under Järnvägsmuseidagen den 13 september, då temat är "engelskt".
Årets resa till Järnvägsmuseidagen i Gävle företas med en X22.
Under hösten övertar vi ett stort antal motorvagnar från TGOJ som vi hämtar i Eskilstuna.
Lokomotorn litt Z3 nr 5 far sig en välbehövlig genomgång och omlackering som är klar den 17 november, lagom för att byta plats med den nyförvärvade lokomotorn B V DAL nr 1872, fd TGOJ litt Z4 nr 9, som för övrigt hämtas i Östersund med trailer. Lokomotorn är i ganska dåligt skick varför en totalrenovering krävs.
180 st nya växelsliper köps in med varierade längder från 2,8 m till 7,4 m.
Årets sista resa är den traditionsenliga "Hjulmarknadsresan" till Stockholm som detta år äger rum den 6 december. Dragkraft är Bt 305.