2004

2004

Det har nu gått 25 år sedan föreningen bildades. Det första objektet var att iordningställa ångloket TGOJ litt Gb nr 95 i kördugligt skick samt med inlånad personvagn köra vårt första utflyktståg. Idag med 11 ånglok, 4 ellok, 5 diesellok, 7 lokomotorer 6 elmotorvagnar samt en mängd gods och personvagnar mm är det en enorm utveckling som skett.
Från och med den 1 januari 2004 är vi ägare till marken på norra delen av Grängesbergs Malmbangård samt ett stort område mark väster om bangården. Spår och växlar mm äger vi sedan tidigare.
Renoveringen av ångloket litt Ka nr 692 pågår med oförminskad intensitet. Bl.a. tillverkas nya smörjledningar, backventiler för smörjsystemet sätts upp, luftledningar tillverkas, förarventil sätts upp i hytten, detaljer renoveras och poleras mm mm.
Ett annat team är fullt sysselsatta med renoveringen av lokomotorn litt Z4 nr 9 som kräver stora insatser då den bl.a. har stora plåtskador efter att ha vält vid en urspårning i Västerås under Banverkstiden. Hjullagren kontrolleras och omfettas, bromssystemet renoveras, nya drivkedjor sätts upp, nytt kablage dras till hela elsystemet, fotsteg och räcken riktas, ny plåt ersätter dom skadade delarna av hytten mm mm.
Den 16 mars anländer den sista motorvagnen från TGOJ till vårt museum. Det är X21-6.
I slutet av april är lokomotorn Z4 nr 9 klar efter renovering och lackerad i sina originalfärger, besiktigad och körklar.
Den 8 maj kör vi traditionsenligt mellan Oxelösund och Nyköping Södra i samband med Oxelö-marknad.
Ett nyförvärv anländer till museet den 19 maj. Det är lokomotorn litt Z1 nr 21 som transporteras på trailer från Eskilstuna till Grängesberg. Lokomotorn tas omedelbart in för renovering.

Ångloken litt M3 nr 49 och M3a nr 101 används den 25 maj i persontåg från Ludvika till Grängesberg med 150 lärare och personal från Västerbergslagens Utbildningscentrum. Vid framkomsten till museet används vår stora lokgrill för utspisning av samtliga passagerare.
Det är inte ofta det är tågbyte för resande vid Grängesbergs Malmbangård, men detta händer den 29 maj i samband med att resenärerna på SJK Nordkalottenresan besöker vårt museum. M3a nr 101 med träpersonvagnar transporterar resenärerna från Lomberget till Museet och åter.
Under sommaren sker översyn, slipning och omlackering av motorvagnen litt X23 nr 201. Då motorvagnen saknar ”egentlig identitet” lackeras den i dom traditionella TGOJ gröna färgerna och märks GBBJ X23 201. Två av dom tre delarna kommer från X20 och den tredje delen från en X21 som alla en gång haft både den gröna och den orange färgsättningen. Då dom tre delarna sattes ihop till X23 lackerades ekipaget i en blå och grå färg med röda dörrar och märktes med SJ logo.
Den 21 juli drar vi söderut för att i Landeryd hämta dieselloket litt T23 nr 126. Från Åmål medtar vi ett ånglok litt E10 till den nybildade föreningen LJM i Landeryd. Från Göteborg medföljer BJs med sitt diesellok litt T23 nr 127 som dragkraft på den oelektrifierade sträckan mellan Halmstad och Landeryd. Den 23 är vi åter i Grängesberg där T23 nr 126 tas in för renovering och omlackering.
Årets resa till Gävle i samband med Järnvägsmuseidagen genomförs den 11 september.
Mellan den 22 och 25 september hämtar vi, tillsammans med BJs, tre diesellok litt T21 i Bastuträsk. Ett av loken, T21 nr 68 är vårt och finns nu i Grängesberg, dom övriga två ägs av BJs och finns i Göteborg.
Den 16 oktober transporterar vi dieselloket litt V3 nr 42 till Bollnäs där loket överlämnas i deposition till Bollbro AB för uppställning i deras lokaler.
Elektroloket litt Hg nr 205 transporteras den 26 oktober ner till Hällefors för vidare transport med TÅGAB till Kristinehamn där loket skall ATC utrustas.
Årets resor avslutas traditionsenligt med ”Hjulmarknadsresan” till Stockholm som detta år inträffar den 11 december. Tåget består av motorvagnarna X21-6 och X23 201.