2005

2005

Den 5 mars hålls årsmötet detta år och som vanligt på Brukshotellet i Grängesberg. Ett trettiotal medlemmar samlas inför förhandlingarna som åtföljs av supé, bestående av oxfilé. Som avslutning bjuds det på musikunderhållning i högt tempo av Richard Swanström.
Den 31 mars får vi rycka ut med M3 nr 49 för en del växlingsarbeten.
Den årliga besiktningen av våra driftfordon äger rum den 28 april och som förlöper utan anmärkningar.
Så är det åter dags för den årliga resan till Oxelösund i samband med Oxelö-marknad som detta år infaller den 7 maj. Detta år är lite extra då vi i Eskilstuna tillkopplar en vag lastad med ”FÖRSTLINGEN II” som uppvisningskör under marknadsdagen i Oxelösund. För körningarna mellan Oxelösund och Nyköping Södra används ångloket litt S1 nr 1923.
Tillsammans med TÅGAB har vi under vintern – våren personal i Kristinehamn för att utrusta elektroloket litt Hg nr 205 med ATC.
Renoveringen av dieselloket litt T23 nr 126 påbörjas på hösten 2004 och är klar i juni 2005.
Loket levererades av MaK i Tyskland år 1953 till SJ som smalspårslok med spårvidden 891 mm och litt Tp nr 3519. Under smalspårstiden hade loket axelföljd 1´C1´, alltså tre drivaxlar, med ett löphjul i varje ände. Loket var under denna tid lackerat i en ljusgrön färgsättning. År 1965-66 ombyggdes 15 st Tp lok till normalspårslok. Helt nya ramverk med axelföljd D (fyra drivaxlar) tillverkades av ASJ i Falun och levererades till SJ huvudverkstad i Örebro där ombyggnaden skedde. Från början av ombyggnadsarbetena behöll man den smalare hytten vilket visade sig väldigt opraktiskt med hänsyn till sikten varför samtliga lok fick breddad hytt. På grund av drivhjulsdiametern 1100 mm på smalspårsloken och 1015 mm på dom ombyggda till normalspår sänktes den största tillåtna hastigheten från 80 km/t till 75 km/t, däremot ökade dragkraften avsevärt. Dom ombyggda loken lackerades i samma stil som SJ litt T21 och T22, alltså rödbruna med gula ränder. Till skillnad från T21, T22 och Tp loken som hade nummerskyltar så fick T23 loken all beteckning målad på hyttsidorna i samma moderna typsnitt som dom år 1961-63 till SJ levererade loken litt T43.
Eftersom smalspårslok litt Tp och normalspårslok litt T23 finns bevarade i sina respektive originalfärger lackeras vårt lok i den gamla TGOJ gröna färgen med gula ränder och märks GBBJ T23 126 i samma typsnitt som tidigare. Loket besiktigas av Interfleet och DNV utan anmärkning varefter provkörning utförs. Under sensommaren testas loket under tung växling med gott resultat.
Ångloket litt E2 nr 1180 som under några år stått avställd är för närvarande under renovering.

Renoveringen av ångloket litt Ka nr 692 pågår med fördubblad arbetsstyrka för om möjligt få loket körklart till 2006. Många är de problem som uppstår efter vägen då många komponenter saknas och måste nytillverkas, en del komponenter svårt skadade och måste åtgärdas mm. Men problem är till för att övervinnas.
Den 30 maj körs en inspektionsresa för Banverkets räkning mellan Borlänge och Storvik.
För ABB i Ludvika anordnas en resa med Bt 305 och persontåg från Ludvika till Ulvshyttan den 9 september.
Dagen därpå, den 10 september, är det dags för nästa resa som är till Gävle i samband med Järnvägsmuseidagen. Tåget består av motorvagn litt X23.

Under september färdigställs renoveringen av lokomotorn litt Z1 nr 21. Lokomotorn har återfått sina originalfärger och kan åter kallas för sitt tidigare smeknamn ”Grönsiskan”.
Byte av en del växelsliper sker under hösten.
En bit in i november kommer en förfrågan från Sveriges Järnvägsmuseum om vi på några dagar kan iordningställa ångloket litt E nr 902 för transport söderut. Loket har stått uppställt i Grängesberg i över 10 år, så en reell genomgång görs under två dagar varvid loket är klart för transport, vilken sker den 13 november.
Den 25 november kör vi åter för ABB i Ludvika. Det är en grupp tekniker som hämtas i Ludvika med motorvagn litt X23 som efter en behaglig resa besöker Lokmuseet i Grängesberg.
Årets sista resa är som vanligt den traditionella ”Hjulmarknadsresan” till Stockholm som detta år går av stapeln den 10 december. Tåget består av motorvagn litt X23.