Nyförvärv, ångloket litt B nr 1290.

 

Ångloket litt B nr 1290 och 1270
iordningställde vi för
demonstrationskörningar i samband med
intressenter från Kanada. Loken 
kördes var för sig med 10 personvagnar 
vardera sträckan Ludvika - Fagersta 
och åter respektive Ludvika - 
Rämshyttan och åter. Även vår E2 nr 
1180 medverkade i detta arrangemang. 
B nr 1290, 1270 och E2 1180 på väg 
till Ludvika, här under uppehåll i
Klenshyttan den 12 september 1994.
Foto:Dan Thunberg


 

B nr 1290 framtaget för kalltryckning 
mm. Grängesberg den 13 mars 2008.
Foto:Dan Thunberg

 
 
 

GBBJ årsmöte på Brukshotellet i Grängesberg den 1 mars 2008 avslutades
traditionsenligt med supé samt musikunderhållning av Richard Swanström.
Foton: Dan Thunberg

 

Över 1 kilometer vagnar växlades ut från Grängesbergs Malmbangård den 3 januari
2008. Det var Hektor Rail AB som med två tåg hämtade en del av de vagnar som stått
uppställda där. Växlingen utfördes med vår T23 nr 126.
Foto: Dan Thunberg


   

Ytterligare ett tåg med containervagnar
växlades ut från Grängesbergs 
Malmbangård, denna gång den 7 januari
2008. Tåget hämtades av HEKTOR RAIL
lok 241.002.
Foto: Dan Thunberg

Den 25 januari 2008 anländer TGOJ med 600 meter containervagnar
till Grängesbergs Malmbangård. Förare är Jonas Nilsson TGOJ.
Vagnarna växlas in på bangården med vår T23 nr 126.

 
 
 
 

Den 13 december 2007 sätter vi TÅGAB Z1 nr 201, fd TGOJ Z1 nr 24 åter på fast
spår. Denna gång i Grängesberg.
Foto: Dan Thunberg