Över 1 kilometer vagnar växlades ut från Grängesbergs Malmbangård den 3 januari
2008. Det var Hektor Rail AB som med två tåg hämtade en del av de vagnar som stått
uppställda där. Växlingen utfördes med vår T23 nr 126.
Foto: Dan Thunberg


   

Ytterligare ett tåg med containervagnar
växlades ut från Grängesbergs 
Malmbangård, denna gång den 7 januari
2008. Tåget hämtades av HEKTOR RAIL
lok 241.002.
Foto: Dan Thunberg

 
 

Den 13 december 2007 sätter vi TÅGAB Z1 nr 201, fd TGOJ Z1 nr 24 åter på fast
spår. Denna gång i Grängesberg.
Foto: Dan Thunberg

 

Hektor Rail 141.002-6 ankommer i snöoväder till Grängesbergs Malmbangård med 
652 meter vagnar som vi växlar in med T23 nr 126, den 1 december 2007.
Foto: Dan Thunberg.

   

Julmarknadsresa till Stockholm med 
X23 nr 201, här under uppehåll på
Grängesberg C den 8 december 2007 
kl 06:33.
Foto: Dan Thunberg

 

På grund av platsbrist har GIA 
Industri AB varit inhysta hos oss för
renovering av Banverkets MTR 1676B,
som för övrigt är tillverkad av GIA.
Grängesberg den 9 oktober 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

MTR 1676B klar för leverans efter
renovering som bl.a. bestod av hjul
och växellådsbyte.
Grängesberg den 29 november 2007.
Foto: dan Thunberg

 

Från TÅGAB i Kristinehamn har vi fått överta lokomotorn litt Z1 nr 201, fd TGOJ
Z1 nr 24. Loket transporterades av TÅGAB till Hällefors, upplastad på vagn, där
vi hämtade den med vår Hg nr 205 den 28 november 2007.
Grängesberg den 29 november 2007.
Foto: Dan Thunberg