Årets sista trivselkväll vid Lokmuseet ägde rum den 7 augusti 2007.
Foto: Lars Åhlström.

 

E2 nr 1072 iordninggjord för transport 
till Värnamo.
Grängesberg den 1 juni 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Transporten klar för avgång från
Grängesbergs Malmbangård kl 06:05
den 2 juni 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Smörjuppehåll i Lindesberg.
Foto: Lars Åhlström

 

Smörjuppehåll i Frinnaryd.
Foto: Lars Åhlström

 

Slutdestination för vår del, Värnamo.
Foto: Dan Thunberg

 

Dagen därpå, den 3 juni. Tåget klart
för avgång från Värnamo till
Grängesberg.
Foto: Dan Thunberg

 

TRABANT & IFA - KLUBBEN SVERIGE höll sitt årsmöte i strålande solsken vid
Lokmuseet Grängesberg den 14 april 2007.
Foto: Rauli Joutsijärvi

 

Bt 305 på väg till Oxelösund och 
Oxelömarknad, här under uppehåll i
Storå den 4 maj 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Marknadståg med B-lok den 5 maj 2007.
Foto: Stefan Hedlöf

 

Resenärer från Nyköping stiger av
tåget i Oxelösund, den 5 maj 2007.
Foto: Lars Åhlström

 

Del av marknadsområdet i Oxelösund.
Foto: Stefan Hedlöf

 

Från TGOJ har vi förvärvat 2st HENSCHEL mindre diesellok.
Oxelösund den 2 april 2007.
Foto: Dan Thunberg

 
 

Lastning av HENSCHEL-loken i Oxelösunds hamn för transport till Grängesberg,
Den 3 april 2007.
Foto: Rauli Joutsijärvi

 
 

Loken ankommer, lossas och sätts på spår i Grängesberg samma dag.
Foto: Dan Thunberg