Bt 305 på väg till Oxelösund och 
Oxelömarknad, här under uppehåll i
Storå den 4 maj 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Marknadståg med B-lok den 5 maj 2007.
Foto: Stefan Hedlöf

 

Resenärer från Nyköping stiger av
tåget i Oxelösund, den 5 maj 2007.
Foto: Lars Åhlström

 

Del av marknadsområdet i Oxelösund.
Foto: Stefan Hedlöf

 

TRABANT & IFA - KLUBBEN SVERIGE höll sitt årsmöte i strålande solsken vid
Lokmuseet Grängesberg den 14 april 2007.
Foto: Rauli Joutsijärvi

 

Plogning av Grängesbergs Malmbangård med T23 126 och spårrensare, den 1 mars
2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Från TGOJ har vi förvärvat 2st HENSCHEL mindre diesellok.
Oxelösund den 2 april 2007.
Foto: Dan Thunberg

 
 

Lastning av HENSCHEL-loken i Oxelösunds hamn för transport till Grängesberg,
Den 3 april 2007.
Foto: Rauli Joutsijärvi

 
 

Loken ankommer, lossas och sätts på spår i Grängesberg samma dag.
Foto: Dan Thunberg

 

Efter att ha utrustats med ATC av 
Tåg AB i Kristinehamn anländer vår Hg 
nr 205 till Hällefors den 19 februari
2007.
Foto: Rauli Joutsijärvi

 

Hg nr 205 klar för avgång från
Hällefors till Grängesberg, den 19
februari 2007.
Foto: Rauli Joutsijärvi

 

Hg nr 205 åter i Grängesberg framförd av Lars Dahlman.
Grängesberg den 19 februari 2007.
Foto: Dan Thunberg