E2 nr 1152 iordninggjord för transport till Heby där loket med all sannorlikhet
får en hederlig behandling i sitt nya liv. Av dom drygt hundratalet
beredskapslok som släpades till Grängesberg under 1990-talet återstår 
idag mindre än en handfull kvar. Grängesberg den 25 oktober 2006.
Foto: Dan Thunberg

 
 

Ett stort antal sliper håller på att bytas ut på bangården.
Grängesberg den 4 oktober 2006.
Foto: Dan Thunberg.

 

I en hast sändes SJ litt R nr 976 till
Grängesberg för omtubning den 3 juni 
2006, för att om möjligt kunna medverka
i Sveriges Järnvägars 150-års jubileum
"Tåg 150". Grängesberg den 3 juni 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Många tuber var pluggade och till och 
med svetsade i främre tubplåten vilket
medförde extra försiktighetsåtgärder.
Grängesberg den 8 juni 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Den 12 augusti hade äntligen tuberna
anlänt så att tubningen kunde påbörjas.
Foto: Lars Åhlström

 

Tubvalsning i fyrboxen, den 12 augusti
2006.
Foto: Lars Åhlström

 

Tubningen den 13 augusti 2006.
Foto: Lars Åhlström

 

Den 26 augusti transporteras R nr 976 
till Gävle efter omtubning.
Foto: Lars Åhlström

 

R nr 976 under ånga. Gävle den 30 
augusti 2006.
Foto: Lars Åhlström

 

Våra nyrenoverade vagnar, OFWJ Pm nr 
1727, OFWJ NN nr 367 och TGOJ Ns nr 
4787 på väg till "Tåg 150" i Gävle.
Grängesberg den 26 augusti 2006.

 

Den 8 september hade vi besök från Norge. Det var Norsk Jernbanekubb, NJK,
som mellanlandade hos oss på väg till Tåg 150 i Gävle.
Foto: Dan Thunberg

   

Ångturbinloken M3t nr 71 och 73 
paraderar för besökare från tyskland.
Grängesberg den 11 september 2006.
Foto: Dan Thunberg

 
 

Byte av 8 meter långa växelsliper är inte det lättaste, men med hjälp av
smalspårslok, en lång lina och lite tillbehör gick det som på "räls".
Grängesbergs Malmbangård den 20 september 2006.
Foto: Dan Thunberg

 
 
 

Denna BJ personvagn stod uppställd långt inne i skogen nära Snöån öster om
Ludvika. För att kunna forsla bort vagnen behövdes en väg rustas upp, skog sågas 
ner samt en lastmaskin och en lastbil. Vagnen bärgades den 8 augusti och fördes 
till Grängesberg.
Foto: Rauli Joutsijärvi

 

Trivselkväll vid Lokmuseet den 8 augusti 2006.
Foto: Lars Åhlström.


 
   

Tre öppna godsvagnar renoverade. Bl.a. är allt trävirke utbytt.
Vagnarna är OFWJ Pm 1727, OFWJ NN 476 och TGOJ Ns 4787.
Grängesberg den 9 augusti 2006.
Foto: Dan Thunberg