Plogning av Grängesbergs Malmbangård med T23 126 och spårrensare, den 1 mars
2007.
Foto: Dan Thunberg

 

Efter att ha utrustats med ATC av 
Tåg AB i Kristinehamn anländer vår Hg 
nr 205 till Hällefors den 19 februari
2007.
Foto: Rauli Joutsijärvi

 

Hg nr 205 klar för avgång från
Hällefors till Grängesberg, den 19
februari 2007.
Foto: Rauli Joutsijärvi

 

Hg nr 205 åter i Grängesberg framförd av Lars Dahlman.
Grängesberg den 19 februari 2007.
Foto: Dan Thunberg

 

E2 nr 1152 iordninggjord för transport till Heby där loket med all sannorlikhet
får en hederlig behandling i sitt nya liv. Av dom drygt hundratalet
beredskapslok som släpades till Grängesberg under 1990-talet återstår 
idag mindre än en handfull kvar. Grängesberg den 25 oktober 2006.
Foto: Dan Thunberg

   

Grängesbergs Malmbangård nybesiktigad 
av BV. Grängesberg den 30 oktober 2006.
Foto: Dan Thunberg


 

Utväxling av vagnar med T23 126 f.v.b. till Eskilstuna. Vagnarna hämtades med 
TGOJ El16 nr 20. 12 timmar senare var bangården täckt av ett 20 - 30 centimeter 
djupt snölager. Grängesberg den 30 oktober 2006.
Foto: Dan Thunberg


   

Efter den mycket fina sommaren som 
höll i sig en bra bit in i oktober så
tog det tvärslut den 31 oktober, med
snöstorm och kaos i trafiken på både
järnvägar och landsvägar. Efter en 
kall natt hade blötsnön, dagen därpå,
fått en tjock isskorpa vilket gjorde
snön väldigt svårarbetad.
Grängesberg den 1 november 2006.
Foto: Dan Thunberg.

 
 

Ett stort antal sliper håller på att bytas ut på bangården.
Grängesberg den 4 oktober 2006.
Foto: Dan Thunberg.