Pågående renovering av öppna godsvagnar. Vagnarna är TGOJ litt Ns nr 4787 och
OFWJ litt Pm nr 1727. För att få rätt dimension på virket specialbeställdes
plank hos ett sågverk. Nya smörjdynor har också tillverkats till glidlagren.
Grängesberg den 21 juni 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

T23 126 ankommer till Oxelösund med 
marknadsbesökare från Nyköping, den 
6 maj 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Avkoppling vid grillen efter en hård 
arbetsdag, Oxelösund den 6 maj 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Renovering av öppna godsvagnar. Vagnarna är TGOJ litt Ns nr 1484 och OFWJ litt NN
nr 367. Grängesberg den 19 april 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Den årliga besiktningen av våra fordon utförs av Interfleet. Här är det T23 126
som genomgår granskning av besiktningsman Christer Andersson. Grängesberg den 21
april 2006.
Foto:Dan Thunberg.

 

Efter att vi fått ett skärverktyg
tillverkat kunde vi vidga dom ovala
hålen till stortuberna i främre 
tubplåten och därmed fortsätta 
tubningen av Ka nr 692. Grängesberg
den 16 mars 2006.
Foto: Dan Thunberg


 

Det blev vinter även detta år.
Grängesberg den 16 mars 2006
Foto: Dan Thunberg