Byte av 8 meter långa växelsliper är inte det lättaste, men med hjälp av
smalspårslok, en lång lina och lite tillbehör gick det som på "räls".
Grängesbergs Malmbangård den 20 september 2006.
Foto: Dan Thunberg

 
 

I en hast sändes SJ litt R nr 976 till
Grängesberg för omtubning den 3 juni 
2006, för att om möjligt kunna medverka
i Sveriges Järnvägars 150-års jubileum
"Tåg 150". Grängesberg den 3 juni 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Många tuber var pluggade och till och 
med svetsade i främre tubplåten vilket
medförde extra försiktighetsåtgärder.
Grängesberg den 8 juni 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Den 12 augusti hade äntligen tuberna
anlänt så att tubningen kunde påbörjas.
Foto: Lars Åhlström

 

Tubvalsning i fyrboxen, den 12 augusti
2006.
Foto: Lars Åhlström

 

Tubningen den 13 augusti 2006.
Foto: Lars Åhlström

 

Den 26 augusti transporteras R nr 976 
till Gävle efter omtubning.
Foto: Lars Åhlström

 

R nr 976 under ånga. Gävle den 30 
augusti 2006.
Foto: Lars Åhlström

 

Våra nyrenoverade vagnar, OFWJ Pm nr 
1727, OFWJ NN nr 367 och TGOJ Ns nr 
4787 på väg till "Tåg 150" i Gävle.
Grängesberg den 26 augusti 2006.

 

Den 8 september hade vi besök från Norge. Det var Norsk Jernbanekubb, NJK,
som mellanlandade hos oss på väg till Tåg 150 i Gävle.
Foto: Dan Thunberg

   

Ångturbinloken M3t nr 71 och 73 
paraderar för besökare från tyskland.
Grängesberg den 11 september 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Pågående renovering av öppna godsvagnar. Vagnarna är TGOJ litt Ns nr 4787 och
OFWJ litt Pm nr 1727. För att få rätt dimension på virket specialbeställdes
plank hos ett sågverk. Nya smörjdynor har också tillverkats till glidlagren.
Grängesberg den 21 juni 2006.
Foto: Dan Thunberg

 
 

Denna BJ personvagn stod uppställd långt inne i skogen nära Snöån öster om
Ludvika. För att kunna forsla bort vagnen behövdes en väg rustas upp, skog sågas 
ner samt en lastmaskin och en lastbil. Vagnen bärgades den 8 augusti och fördes 
till Grängesberg.
Foto: Rauli Joutsijärvi

 

Trivselkväll vid Lokmuseet den 8 augusti 2006.
Foto: Lars Åhlström.


 
   

Tre öppna godsvagnar renoverade. Bl.a. är allt trävirke utbytt.
Vagnarna är OFWJ Pm 1727, OFWJ NN 476 och TGOJ Ns 4787.
Grängesberg den 9 augusti 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

T23 126 ankommer till Oxelösund med 
marknadsbesökare från Nyköping, den 
6 maj 2006.
Foto: Dan Thunberg

 

Avkoppling vid grillen efter en hård 
arbetsdag, Oxelösund den 6 maj 2006.
Foto: Dan Thunberg