Efter oljebyten, filterbyten m.m. var det så dags för en provkörning av T23 126.
Allt fungerade till allas belåtenhet. Grängesberg den 14 juli 2005.
Foton: Dan Thunberg

Här är några bilder på vår nylackerade och nybesiktigade T23 nr 126.
Grängesberg den 23 juni 2005.
Samtliga foton: Dan Thunberg


 
 
 

Marknadståg ankommer, från Nyköping
Södra, till Oxelösund i samband med
årets Marknad. Oxelösund den 7 maj 
2005.
Foto: Dan Thunberg


 

Dagen till ära kördes det med
FÖRSTLINGEN 2 på ett stickspår i
Oxelösund, den 7 maj 2005.
Foto: Dan Thunberg

 

Dags för hemfärd från Oxelösund,
den 8 maj 2005.
Foto: Dan Thunberg

 

Tåget under uppehåll i Lindesberg,
den 8 maj 2005.
Foto: Dan Thunberg

 
 

Vår Hg nr 205 under ombyggnad med ATC-utrustning hos TÅGAB.
Kristinehamn den 24 maj 2005.
Foton: Dan Thunberg.

 

M3 nr 49 och M3a nr 101 efter godkänd pannbesiktning utförd av DNV.
Grängesberg den 28 april 2005.
Foto: Dan Thunberg