Efter Renoveringen:
Inga symptom på någon sjukdom eller ålderskrämpor kunde konstateras på T23 nr 126 trots
en dags tung växling. Grängesberg den 5 september 2005.
Foto: Dan Thunberg

   

TGOJ litt T66 nr 713 med godståg i 
Piteå den 15 augusti 2005.
Om 30-40 år kanske denna tingest 
drar föreningens museitåg.
Foto: Dan Thunberg

 

Efter oljebyten, filterbyten m.m. var det så dags för en provkörning av T23 126.
Allt fungerade till allas belåtenhet. Grängesberg den 14 juli 2005.
Foton: Dan Thunberg

 

T23 126 ute och luftar sig på Grängesbergs Malmbangård den 22 Juli 2005.

 
   

E2 nr 1180 under renovering. Grängesberg den 22 juli 2005.
Samtliga foton: Dan Thunberg

Här är några bilder på vår nylackerade och nybesiktigade T23 nr 126.
Grängesberg den 23 juni 2005.
Samtliga foton: Dan Thunberg