Det har varit och är en omfattande renovering av ångturbinloket M3t nr 71 som kommer att fortsätta en tid framöver. Packningar har utbytts, ventiler har slipats, ny asklåda är under tillverkning mm, mm, mm. Bilderna visar eftervalsning av stortub i fyrboxen samt dom färdigvalsade och kragade tuberna i fyrboxplåten. Grängesberg den 16 februari 2018.
Foton: Tobias Johansson
Bildtext: Dan Thunberg.

2018-03-19 19:49

Ny asklåda till M3t nr 71

Överdelelen lyfts för att inpassas i den nedre delen av asklådan till ångturbinloket litt M3t nr 71. Den nytillverkade asklådan är tillverkad av 8 mm plåttjocklek. Grängesberg den 12 juni 2018.
Foto: Tobias Johansson.
Bildtext: Dan Thunberg.

2018-06-22 11:08

 

 

Samtliga tuber urtagna ur pannan på ångturbinloket M3t nr 71, rundpannan rengjord invändigt och inspekterad. Både panna och fyrbox är i god kondition vilket inte var fallet med M3t nr 73. Vid samma procedur med 73-an visade det sig att ankarstag var brustna, nitskallar upprostade mm. Grängesberg den 4 mars 2015.
Foto: Dan Thunberg.

Denna bild visar den bakre tubplåten på M3t nr 71 från insidan med helt intakta ankarstag, stagbultar och takstagbultar i god kondition.. Arbetena fortsätter nu med att återställa 71-an i körbart skick. Drivhjulen kommer senare att skifta plats mellan 73-an och 71-an. På 71-ans drivhjul finns ingen svarvmån kvar medans 73-ans hjul är “nya”. Grängesberg den 4 mars 2015.
Foto: Dan Thunberg.

Lastning av timmertåg med separatlastare. Grängesberg den 15 februari 2017. 
Foto: Tobias Johansson