35-tons Tunnellok med hydrostatdrift tillverkat av GIA Industri AB i Grängesberg. Loket skänktes av Atlas Copco GIA i Grängesberg och transporterades upp till GBBJ Lokmuseum den 18 september 2014.
Foto: Dan Thunberg.

Renoveringen och lackeringen av GBBJ T23 nr 121 är nu klar vilket känns tryggt då vi tidigare inte haft något större diesellok i reserv till arbetshästen T23 nr 126. Grängesberg den 20 augusti 2014.
Foto: Dan Thunberg.

Den 13 juni 2014 drogs ångturbinloket TGOJ litt M3t nr 73 ut ur stallarna i Grängesberg för en presentation av åtgärder som skall göras i det omfattande renoveringsarbete som skall utföras.
Foto: Dan Thunberg.

Trivselkväll med levande musik och strålande solsken vid Lokmuseet i Grängesberg den 9 juli 2014.
Foto: Hjördis Eriksson.

Efter ett generöst bidrag från Riksantikvarieämbetet kan GBBJ nu påbörja renovering av ett av dom tre världsunika ångturbinloken som finns bevarade. Samtliga tre finns bevarade vid Lokmuseet i Grängesberg. Loken som är Sveriges starkaste ånglok med en uppmätt dragkraft av 22 ton, (innebär att loket lyfter en vikt av 22 ton), drog dom tunga malmtågen vid TGOJ.
Bilden visar dom tre turbinloken TGOJ litt M3t nr 72, 71 och 73 varav nr 73 kommer att renoveras till originalutförande och i driftbart skick vilket är mycket uppskattat och efterfrågat från i stort sett hela världen, inte minst från USA och Kanada.
Bilden tagen i Grängesberg den 7 december 2009 av Dan Thunberg.