En hel del ekbjälkar har utbytts mot nya. Gaveldörren i A-änden fick vi nytillverka med ekstomme och teakpanel då det visade sig att den befintliga var hårt angripen av röta. Grängesberg den 28 mars 2012.
Foton: Dan Thunberg.

För ca 25 år sedan påbörjades renovering av den kombinerade person och resgodsvagnen TGOJ litt CFo nr 86, f.d. DEVA vagn. Renoveringen denna gång lades dock på is p.g.a. pengabrist mm. Renoveringen har under hösten återupptagits då vi kunde konstatera att taket inte skulle stoppa en vinter till. Vagnen kommer att tas in i verkstaden under vintern och genomgå en fullständig renovering. Grängesberg den 26 november 2011.
Foto: Dan Thunberg.

 

Östra banmästarspåret håller på att få sig en ordentlig upprustning och förbereds även för att kunna hysa ett lokskjul på 80 meter. Spåret som endast har varit ett uppställningsspår var i så dåligt skick att vi med största försiktighet kunde dra bort dom vagnar som stod uppställda där. En utfyllnad och breddning av banvallen med ca 3000 kubikmeter bergmassor har utförts och samtliga sliper har utbytts. Grängesberg den 26 november 2011.
Foto: Dan Thunberg.

Efter många års arbete är den 110-åriga damen, SJ litt Ka nr 692, åter under ånga. Loket är tillverkat vid Vagn och Maskinfabriken i Falun år 1901 med tillverkningsnummer 1.
Här under provkörning på Grängesbergs Malmbangård den 20 december 2011.
Foto: Dan Thunberg.

Peter Ohlsson, Dalarnas Tidningar, kom med en förfrågan om möjlighet fanns att ha ett ånglok påeldat på kollegan Freddy Nylunds 60 års dag. Sagt och gjort, vi satte fyr i pannan på ångloket B nr 1281, kopplade till serveringsvagnen BCo3 nr 12 samt kopplade ångvärmen till vagnen där det senare bjöds på smörgåstårta. Här ser vi födelsedagsbarnet Freddy Nylund för dagen iförd uniformsmössa. Grängesberg den 27 oktober 2011.
Foto: Johan Sörensen.

 

Efter en åktur med ånglok poserar här födelsedagsbarnet Freddy Nylund tillsammans med Lokmuseets Dan Thunberg.
Foto: Johan Sörensen.

 

Reportrar, fotografer mm från Dalarnas Tidningar framför “utflyktståget”.
Foto: Johan Sörensen.