Oxelömarknad firade detta år 30-årsjubileum vilket också innebar att GBBJ deltagit med marknadståg på sträckan Oxelösund – Nyköping Södra i 29 år. Här är det ångloket B nr 1281 som står kopplat framför marknadståget i Oxelösund den 12 maj 2012.
Foto: Jan-Erik Hedlöf.

Service och översyn av ångloket B nr 1281. Grängesberg den 19 april 2012.
Foto: Dan Thunberg.

En hel del ekbjälkar har utbytts mot nya. Gaveldörren i A-änden fick vi nytillverka med ekstomme och teakpanel då det visade sig att den befintliga var hårt angripen av röta. Grängesberg den 28 mars 2012.
Foton: Dan Thunberg.

Efter många års arbete är den 110-åriga damen, SJ litt Ka nr 692, åter under ånga. Loket är tillverkat vid Vagn och Maskinfabriken i Falun år 1901 med tillverkningsnummer 1.
Här under provkörning på Grängesbergs Malmbangård den 20 december 2011.
Foto: Dan Thunberg.