GBBJ Z6 nr1 nylackerat. Loket är av fabrikat HENSCHEL typ DHG 240B och tillverkades i 34 exemplar varav detta var det första med tillverkningsnummer 29974. Loket levererades ursprungligen den 13 juli 1964 till Deutsche Libbey Owens-Gesellschaft für maschinelle Glasherstellung AG, Gelsenkirchen, nr 1. Efter en del omflyttningar i Tyskland inköptes loket, tillsammans med en systermaskin, av TGOJ år 1985 för att användas av Oxelösunds Hamn. I april 2007 köpte GBBJ dom båda maskinerna av TGOJ. Grängesberg den 5 juli 2010.
Foto: Dan Thunberg.

Under en dryg veckas tid har vi byggt åtta nya spår vid vändskivan. Detta för att kunna dra ut loken på vändskivan, köra över dragfordonet på ett av dom nya spåren för att sedan hämta det utdragna loket med annat dragfordon vid lämpligt spår.
Spårarbetena blev klara den 17 juni 2010.
Foto: Dan Thunberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spårriktare Matisa BNRI-85 skänkt av Svenska Spårvägssällskapet mot att vi hämtade den i Rissnedepån i Stockholm där den tidigare ägaren SL tunnelbana haft den uppställd. Här anländer spårriktaren Grängesberg och sätts åter på fast räls den 7 juni 2010.
Foto: Dan Thunberg.

Den nyrenoverade lokomotorn SJ litt Z4tu nr 316 lastas på trailer för transport till Köping. Grängesberg den 9 juni 2010.
Foto: Dan Thunberg.

 

 

Z4tu 316 ankommer till Köping där den lossas och testkörs på sin nya hemmabana. Den 10 juni 2010.
Foto: Dan Thunberg & Elisabeth von Knorring.

 

 

Bt 305

Det är exakt 18 år sedan Bt nr 305 återställdes till originalutförande och lackerades i sina ursprungsfärger. Tidens tand har dock tagit ut sin rätt och i höstas beslöt vi oss för att lackera om loket vilket vi fick skjuta på, p.g.a. den hårda vintern ända tills för någon vecka sedan då nerslipning av lacken kunde påbörjas. Loket stod dock klart, nylackerat och nybesiktigat på kvällen den 6 maj 2010.
Foto: Dan Thunberg.