gbbj@gbbj.nu

Telefon 0709 71 72 73

Dillners väg , 772 40 Grängesberg

GBBJ Årsmöte

GBBJ Årsmöte äger rum den 24 februari kl. 16.00 via Google meet.

Anmälan till mötet görs till sekreteraren på E-post sekr.gbbj@gmail.com

Medlemsavgiften för 2024 är 200 kronor och betalas in på bankgiro 745-2972.

Märk med namn/adress/epost och telefonnummer.