Fd TGOJ motordressin Ba nr 50 åter på hemmaplan. Motordressinen var stationerad på Grängesbergs Malmbangård under 1960 och 1970-talet. På något sätt hamnade den på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle vilka välvilligt lät oss inköpa densamma.
Grängesberg den 5 oktober 2011.
Foto: Dan Thunberg

 

En något demolerad Ba nr 50 efter att ha blivit påkörd på Grängesbergs Malmbangård, april 1966.
Foto: Dan Thunberg