För ca 25 år sedan påbörjades renovering av den kombinerade person och resgodsvagnen TGOJ litt CFo nr 86, f.d. DEVA vagn. Renoveringen denna gång lades dock på is p.g.a. pengabrist mm. Renoveringen har under hösten återupptagits då vi kunde konstatera att taket inte skulle stoppa en vinter till. Vagnen kommer att tas in i verkstaden under vintern och genomgå en fullständig renovering. Grängesberg den 26 november 2011.
Foto: Dan Thunberg.

 

Östra banmästarspåret håller på att få sig en ordentlig upprustning och förbereds även för att kunna hysa ett lokskjul på 80 meter. Spåret som endast har varit ett uppställningsspår var i så dåligt skick att vi med största försiktighet kunde dra bort dom vagnar som stod uppställda där. En utfyllnad och breddning av banvallen med ca 3000 kubikmeter bergmassor har utförts och samtliga sliper har utbytts. Grängesberg den 26 november 2011.
Foto: Dan Thunberg.