En hel del ekbjälkar har utbytts mot nya. Gaveldörren i A-änden fick vi nytillverka med ekstomme och teakpanel då det visade sig att den befintliga var hårt angripen av röta. Grängesberg den 28 mars 2012.
Foton: Dan Thunberg.