Oxelömarknad firade detta år 30-årsjubileum vilket också innebar att GBBJ deltagit med marknadståg på sträckan Oxelösund – Nyköping Södra i 29 år. Här är det ångloket B nr 1281 som står kopplat framför marknadståget i Oxelösund den 12 maj 2012.
Foto: Jan-Erik Hedlöf.