T23 126 i timmerväxling på Grängesbergs Malmbangård den 23 mars 2013.
Foto: Hjördis Eriksson.