Samtliga GBBJ driftfordon besiktigades och godkändes den 2 maj 2014. 
Foto: Dan Thunberg.