35-tons Tunnellok med hydrostatdrift tillverkat av GIA Industri AB i Grängesberg. Loket skänktes av Atlas Copco GIA i Grängesberg och transporterades upp till GBBJ Lokmuseum den 18 september 2014.
Foto: Dan Thunberg.