Bild 1 visar den pågående renovering av ångpannan till ångturbinloket litt M3t nr 73. En hel del smådetaljer renoveras samtidigt bl.a. toppstrålkastare m.m. som syns på den andra bilden. Sista bilden visar drivan med stor- och småtuber som tagits ut ur ångpannan på turbinloket. Grängesberg den 3 november 2014. 
Foto: Dan Thunberg.