TGOJ littera M3 nr 49 utdragen ur stallarna för en del service och underhåll. Grängesberg den 30 juni 2017. 
Foto: Tobias Johansson.

Del av den stora och svårt rostskadade asklådan till ångturbinloket M3t nr 71. Hela asklådan är nu nertagen och den nya kommer att byggas upp bit för bit på plats under fyrboxen. Detta p.g.a. att asklådan gör en U-sväng runt den bakre hjulaxeln som i annat fall skulle innebära att ångpannan lyfts bort. Som originalet kommer den att tillverkas av 10 mm tjock plåt. Grängesberg den 30 juni 2017. 
Foto: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.