Renoveringen av ångturbinloket M3t nr 71 fortskrider. Grängesberg den 29 juli 2015.
Foto: Dan Thunberg.