En liten glutt genom fönstret på GBBJ T23 126 under växling i snöoväder på Malmbangården den 25 januari 2017. 
Foto: Tobias Johansson. Bildtext: Dan Thunberg.