Det är något år sedan det var någon timmerlastning på Grängesbergs Malmbangård. Men här lastas det andra den 8 februari 2017 och troligtvis kommer det att bli två till. 
Foto: Anders Danielsson. Bildtext: Dan Thunberg.